playing instruments

 0    33 schede    kingarutkowska97
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pupil
There are twenty pupils in each class.
inizia ad imparare
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
choir
The choir joined the orchestra for the final performance, singing the national anthem.
inizia ad imparare
chór
Chór dołączył do orkiestry w finałowym występie i odśpiewał hymn narodowy.
few
inizia ad imparare
mało
identity
inizia ad imparare
tożsamość
classroom
The pupils decorated their classroom with pictures and paper flowers.
inizia ad imparare
klasa (pomieszczenie)
Uczniowie udekorowali klasę rysunkami i kwiatkami z papieru.
music
My favourite type of music is Jazz.
inizia ad imparare
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
increase
inizia ad imparare
wzrost / przyrost
psychology
inizia ad imparare
psychologia
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
inizia ad imparare
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
position
inizia ad imparare
stanowisko
school
Do you remember what your first day at primary school was like?
inizia ad imparare
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?
children
I have two children.
inizia ad imparare
dzieci
Mam dwójkę dzieci.
friendship
inizia ad imparare
przyjaźń
state
There are fifty states in the US.
inizia ad imparare
stan
W USA jest pięćdziesiąt stanów.
respond
Yvonne wrote me a letter and I need to respond to her this week.
inizia ad imparare
odpowiadać
Yvonne napisała do mnie list i muszę jej odpowiedzieć w tym tygodniu.
church
Do you go to church?
inizia ad imparare
kościół
Chodzisz do kościoła?
band
The band gave out 10 000 of the multi-coloured wrist bands to the audience at the concert.
inizia ad imparare
zespół
Zespół rozdał publiczności 10 000 kolorowych branzoletek podczas koncertu.
career
He had a wonderful career in front of him.
inizia ad imparare
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
activity
inizia ad imparare
zajęcie
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
inizia ad imparare
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
performance
inizia ad imparare
przedstawienie
effect
inizia ad imparare
efekt
private
Private lessons are more expensive.
inizia ad imparare
prywatny
Prywatne lekcje są droższe.
group
My group is less advanced than his.
inizia ad imparare
grupa
Moja grupa jest mniej zaawansowana niż jego.
sing
inizia ad imparare
śpiewać
form
inizia ad imparare
forma
study
inizia ad imparare
gabinet
belong
inizia ad imparare
należeć
connection
I have a fast Internet connection.
inizia ad imparare
połączenie
Mam szybkie połączenie internetowe.
knock
Ilona knocked on the door, and a strange-looking little woman opened it.
inizia ad imparare
pukać
Ilona zapukała do drzwi i otworzyła jej dziwnie wyglądająca, drobna kobieta.
glad
I'm glad that you're planning to come to us.
inizia ad imparare
zadowolony
Cieszę się, że zamierzacie przyjść do nas.
chance
Give me one more chance.
inizia ad imparare
szansa
Daj mi jeszcze jedną szansę.
somewhere
My wallet has to be somewhere here.
inizia ad imparare
gdzieś
Mój portfel musi gdzieś tutaj być.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.