PODSTAWOWE PRZYSŁOWIA

 0    58 schede    tomekk53
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
inizia ad imparare
Alle Wege führen nach Rom.
Do trzech razy sztuka.
inizia ad imparare
Aller guten Dinge sind drei.
Co za dużo, to niezdrowo.
inizia ad imparare
Allzuviel ist ungesund.
Stara miłość nie rdzewieje.
inizia ad imparare
Alte Liebe rostet nicht.
Co kraj, to obyczaj.
inizia ad imparare
Andere Länder, andere Sitten.
Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
inizia ad imparare
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
inizia ad imparare
Der Appetit kommt beim Essen.
Oko za oko, ząb za ząb.
inizia ad imparare
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Co z oczu, to z serca.
inizia ad imparare
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Wyjątek potwierdza regułę.
inizia ad imparare
Die Ausnahme bestätigt die Regel.
Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
inizia ad imparare
Besser ein Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.
Lepiej późno niż wcale.
inizia ad imparare
Besser spät als nie.
Spiesz się powoli.
inizia ad imparare
Eile mit Weile.
Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
inizia ad imparare
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
inizia ad imparare
Ende gut, alles gut.
Nie wszystko złoto, co się świeci.
inizia ad imparare
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Nikt nie urodził się geniuszem.
inizia ad imparare
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
inizia ad imparare
Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.
Strach ma wielkie oczy.
inizia ad imparare
Die Furcht hat große Augen.
Pieniądz rządzi światem.
inizia ad imparare
Geld regiert die Welt.
Pieniądze nie śmierdzą.
inizia ad imparare
Geld stinkt nicht.
Okazja czyni złodzieja.
inizia ad imparare
Gelegenheit macht Diebe.
Ręka rękę myje.
inizia ad imparare
Eine Hand wäscht die andere.
Pies, który szczeka, nie gryzie.
inizia ad imparare
Hunde, die bellen, beißen nicht.
Każdy jest kowalem swojego losu.
inizia ad imparare
Jeder ist seines Glückes Schmied.
Każdy medal ma dwie strony.
inizia ad imparare
Jedes Ding hat zwei Seiten.
Nie ma dymu bez ognia.
inizia ad imparare
Kein Rauch ohne Feuer.
Nie ma róży bez kolców.
inizia ad imparare
Keine Rose ohne Dornen.
Mądrzejszy ustąpi.
inizia ad imparare
Der Klügere gibt nach.
Kruk krukowi oka nie wykole.
inizia ad imparare
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Przez żołądek do serca.
inizia ad imparare
Liebe geht durch den Magen.
Miłość jest ślepa.
inizia ad imparare
Liebe macht blind.
Kłamstwo ma krótkie nogi.
inizia ad imparare
Lügen haben kurze Beine.
Kuj żelazo, póki gorące.
inizia ad imparare
Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
inizia ad imparare
Morgenstunde hat Gold im Munde.
Bez pracy nie ma kołaczy.
inizia ad imparare
Ohne Fleiß kein Preis.
Porządek musi być.
inizia ad imparare
Ordnung muss sein.
Mowa jest srebrem, milczenie złotem.
inizia ad imparare
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Pozory mylą.
inizia ad imparare
Der Schein trügt.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
inizia ad imparare
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Cicha woda brzegi rwie.
inizia ad imparare
Stille Wasser sind tief.
Trening czyni mistrza.
inizia ad imparare
Übung macht den Meister.
Nieszczęścia chodzą parami.
inizia ad imparare
Ein Unglück kommt selten allein.
Zakazany owoc smakuje najlepiej.
inizia ad imparare
Verbotene Früchte schmecken am besten.
Ściany mają uszy.
inizia ad imparare
Die Wände haben Ohren.
Gdy kota nie ma, myszy harcują.
inizia ad imparare
Wenn die Katze aus dem Hause ist, tanzen die Mäuse.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
inizia ad imparare
Wenn zwei sich zanken, freut sich der Dritte.
Kto sieje wiatr, zbiera burzę.
inizia ad imparare
Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Kto pierwszy, ten lepszy.
inizia ad imparare
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Jaka praca, taka płaca.
inizia ad imparare
Wie die Arbeit, so der Lohn.
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
inizia ad imparare
Wie du mir, so ich dir.
Łatwo przyszło, łatwo poszło.
inizia ad imparare
Wie gewonnen, so zerronnen.
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
inizia ad imparare
Wie man sich bettet, so liegt man.
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
inizia ad imparare
Wo man sägt, da fallen Späne.
Czas goi rany.
inizia ad imparare
Die Zeit heilt alle Wunden.
Czas to pieniądz.
inizia ad imparare
Zeit ist Geld.
Cel uświęca środki.
inizia ad imparare
Der Zweck heiligt die Mittel.
Co dwie głowy, to nie jedna.
inizia ad imparare
Zwei Köpfe wissen mehr als einer.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.