Podstawy 6

 0    41 schede    badyl35
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
trochę, nieco, nieznacznie
inizia ad imparare
slightly
okropny, straszny
inizia ad imparare
awful
nie wolno ci, nie możesz
inizia ad imparare
you mustn't
Nie będę
inizia ad imparare
I won't
będę
inizia ad imparare
I will
Zróbmy to
inizia ad imparare
let's do it
pokazać, pokaz, pokazowy
inizia ad imparare
show
Czy to istnieje?
inizia ad imparare
Does it exist?
chorzy
inizia ad imparare
the sick
uczyć się, szkolić się, ćwiczyć
inizia ad imparare
to train
ustawić, zainstalować, założyć
inizia ad imparare
to set up
trudne warunki
inizia ad imparare
difficult conditions
ranni
inizia ad imparare
wounded
wskaźnik, oceniać, stawka, tempo
inizia ad imparare
rate
śmiertelność, śmiertelni
inizia ad imparare
mortality
wskaźnik śmiertelności
inizia ad imparare
the mortality rate
umierający
inizia ad imparare
dying
choroba
inizia ad imparare
disease
dasz radę to zrobić?
inizia ad imparare
will you manage to do it?
wprowadzać, przedstawiać
inizia ad imparare
introduce
ratując
inizia ad imparare
saving
kontynuowała swoją pracę
inizia ad imparare
went on with her work
kontynuowałem
inizia ad imparare
went on with
podawać
inizia ad imparare
serving
zaczekajmy
inizia ad imparare
let's wait
wojska czynne
inizia ad imparare
active troops
używać komputera
inizia ad imparare
to use a computer
Co on robi?
inizia ad imparare
What's he doing?
Wiele jest
inizia ad imparare
A lot are
ani... ani
inizia ad imparare
neither ... nor
Czy wtorkowy test był tak trudny jak w zeszłym miesiącu? Czy był trochę łatwiejszy?
inizia ad imparare
Was Tuesday's test as difficult as the one last month? Or was it slightly easier?
zawierać, uwzględniać
inizia ad imparare
include
co się stanie?
inizia ad imparare
what will happen?
Zgadasz się?
inizia ad imparare
Do you agree?
Znalazłeś to?
inizia ad imparare
Did you find it
wycieczka po południowo - wschodniej Polsce
inizia ad imparare
a tour of south - eastern Poland
On wrócił
inizia ad imparare
He came back
zastanawiać się, dziwić się, być ciekawym
inizia ad imparare
wonder
temat
inizia ad imparare
subject
Czasami spóźnia się do pracy.
inizia ad imparare
He is sometimes late for work.
także, też, również
inizia ad imparare
as well

Devi essere accedere per pubblicare un commento.