powtórzenie z historii do gimnazjalnego

 0    111 schede    nastkaem
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
776 p.n.e
inizia ad imparare
I greckie igrzyska olimpijskie
753 p.n.e
inizia ad imparare
założenie RZymu
509-31 p.n.e
inizia ad imparare
okres republiki w rzymie
30 p.n. e - 476
inizia ad imparare
okres cesarstwa w Rzymie
490 r.p.n.e
inizia ad imparare
bitwa pod Maratonem
480 r.p.n.e
inizia ad imparare
bitwa po Termopilami i Salaminą
479 r.p.n.e
inizia ad imparare
bitwa pod Platejami
338 r p.n.e
inizia ad imparare
bitwa pod Cheroneą
216r.p.n.e
inizia ad imparare
bitwa pod Kannami
44r.p.n.e
inizia ad imparare
śmierć Juliusza Cezara
31 r.p.n.e
inizia ad imparare
bitwa pod Akcjum
313
inizia ad imparare
313edykt Mediolański Konstantyna Wielkiego
392
inizia ad imparare
Teodozjusz Wielki ogłasza chrześcijaństwo religią panującą w Rzymie
395
inizia ad imparare
podział imperium rzymskiego na część wschodnią (Konstantynopol) i zachodnią (Rzym)
476
inizia ad imparare
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
496
inizia ad imparare
chrzest Chlodwiga
622
inizia ad imparare
ucieczka mahometa z mekki do medyny
732
inizia ad imparare
bitwa pod Poitiers
800
inizia ad imparare
koronacja Karola Wielkiego w Rzymie
843
inizia ad imparare
traktat w Verdun
962
inizia ad imparare
Otton I cesarzem
966
inizia ad imparare
chrzest Polski
972
inizia ad imparare
bitwa pod Cedynią
997
inizia ad imparare
śmierć św. Wojciecha
1000
inizia ad imparare
zjazd w Gnieźnie
1018
inizia ad imparare
pokój w Budziszynie, wyprawa Chrobrego na Ruś
1025
inizia ad imparare
koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego
1054
inizia ad imparare
schizma wschodnia
1075
inizia ad imparare
wydanie "Dietatus papae"
1079
inizia ad imparare
śmierć biskupa Stanisława, wygnanie Bolesława Śmiałego
1109
inizia ad imparare
Bitwa pod Psim Polem
1138
inizia ad imparare
testament Krzywoustego
1226
inizia ad imparare
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1241
inizia ad imparare
bitwa pod Legnicą z tatarami (śmierć Henryka Pobożnego)
1331
inizia ad imparare
bitwa pod Płowcami
1343
inizia ad imparare
pokój z Krzyżąkami w Kaliszu
1364
inizia ad imparare
założenie akadmi w Krakowie
1374
inizia ad imparare
przywilej Koszycki
1385
inizia ad imparare
unia w Krewie
1409 - 1411
inizia ad imparare
wielka wojna z zakonem Krzyżackim
1413
inizia ad imparare
unia w Horodle
1410
inizia ad imparare
bitwa pod Grunwaldem
1444
inizia ad imparare
bitwa pod Warną (śmierć Władysława Warneńczyka)
1454 - 1466
inizia ad imparare
wojna trzynastoletnia
1453
inizia ad imparare
zdobycie Konstantynopola przez Turków
1454
inizia ad imparare
bitwa pod Chojnicami
1466
inizia ad imparare
II pokój toruński
1488
inizia ad imparare
odkrycie Przylądka Dobrej Nadzei
1492
inizia ad imparare
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1498
inizia ad imparare
Vasco do Gama dopływa do Indii
1505
inizia ad imparare
konstytucja Nihil novi
1517
inizia ad imparare
wystąpienie Marcina Lutra
1519-1522
inizia ad imparare
Ferdynand Magellan - pierwsza wyprawa dookoła świata
1525
inizia ad imparare
Hołd Pruski
1534
inizia ad imparare
akt supremacji, początek anglikanizmu
1555
inizia ad imparare
pokój w Augsburgu
1545 - 1563 r.
inizia ad imparare
sobór w Trydencie
1569
inizia ad imparare
unia Lubelska
1572
inizia ad imparare
noc św. Bartłomieja (rzeź Hugenotów)
1573
inizia ad imparare
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1581
inizia ad imparare
oblężenie Pskowa przez Stefana Batorego
1596
inizia ad imparare
unia Brzeska
1605
inizia ad imparare
bitwa pod Kircholmem
1610
inizia ad imparare
bitwa pod Kłuszynem
1620
inizia ad imparare
bitwa pod Cecorą
1618-1648
inizia ad imparare
wojna trzydziestoletnia
1648
inizia ad imparare
wybuch powstania Bohdana Chmielnickiego
1651
inizia ad imparare
bitwa pod Beresteczkiem
1655-1660
inizia ad imparare
potop Szwedzki
1652
inizia ad imparare
piersze zerwanie sejmu przez Liberum veto
1657
inizia ad imparare
traktaty welawsko - bydgoskie
1660
inizia ad imparare
pokój w Oliwie
1673
inizia ad imparare
bitwa pod Chocimem
1683
inizia ad imparare
odsiecz wiedeńska
1717
inizia ad imparare
sejm niemy
1732
inizia ad imparare
"traktat trzech czarnych orłów"
1740
inizia ad imparare
założenie Collegium Nobilium
1765
inizia ad imparare
powstanie szkoły rycerskiej
1768-1772
inizia ad imparare
konfederacja barska
1769
inizia ad imparare
wynalezienie maszyny parowej
1772
inizia ad imparare
I rozbiór Polski
4 VII 1776
inizia ad imparare
"Deklaracja Niepodległości" USA
1788 - 1792
inizia ad imparare
sejm Wielki
1787
inizia ad imparare
konstytucja USA
3 maja 1791
inizia ad imparare
Konstytycja 3 maja
1792
inizia ad imparare
Targowica
1793
inizia ad imparare
II rozbiór Polski
1794
inizia ad imparare
powstanie kościuszkowskie - insurekcja
1797
inizia ad imparare
utworzenie Legionów Polskichwe Włoszech
1805
inizia ad imparare
bitwa pod Austerlitz ("Bitwa trzech cesarzy")
1807
inizia ad imparare
utworzenie księstwa warszawskiego
1812
inizia ad imparare
wyprwa Napoleona na Moskwę
1815
inizia ad imparare
klęska Napoleona pod Waterloo, utworzenie Królestwa Polskiego
1795
inizia ad imparare
III rozbiór Polski
29/30 listopada 1830 - 1831
inizia ad imparare
powstanie Listopadowe
1846
inizia ad imparare
powstanie krakowskie i rabacja Galicyjska
1848
inizia ad imparare
Wiosna Ludów
1861
inizia ad imparare
zjednoczenie włoch
1861 - 1865
inizia ad imparare
wojna secesyja
22 stycznia 1863 - 1864
inizia ad imparare
powstanie styczniowe
1867
inizia ad imparare
powstanie Austro-Węgier
1871
inizia ad imparare
zjednoczenie Niemiec
28 czerwca 1914 r.
inizia ad imparare
zamach w Sarajewie
1914-1918
inizia ad imparare
I wojna Światowa
5 XI 1916
inizia ad imparare
Akt 5 listopada
1917
inizia ad imparare
rewolucje w Rosji, kryzus przysięgowy w Legionach Polskich
1918
inizia ad imparare
orędzie prezydenta USA Wilsona
11 XI 1918
inizia ad imparare
kapitulacja Niemiec, odzyskanie niepodległości przez Polskę
1919
inizia ad imparare
konfederacja pokojowa w Wersalu
1999
inizia ad imparare
przyjęcie Polski do NATO
I V 2004
inizia ad imparare
przyjęcie Polski do Unii Europejskiej

Devi essere accedere per pubblicare un commento.