pozostałe wyraźenia

 0    34 schede    wikid930
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oskarżyć kogoś o sth
inizia ad imparare
accuse sb of sth
domorosły krytyk
inizia ad imparare
armchair critic
astronauta
inizia ad imparare
astronaut
być uzależniony od sth
inizia ad imparare
be addicted to sth
znać się na komputerach
inizia ad imparare
be good with computers
obliczać
inizia ad imparare
calculate
mieć poważną awarię
inizia ad imparare
collapse
znacząco / w znacznym stopniu
inizia ad imparare
considerably
radzenia sobie z czymś
inizia ad imparare
cope with sth
kosztować fortunę
inizia ad imparare
cost a fortune
członek załogi
inizia ad imparare
crew member
wyolbrzymiają problem
inizia ad imparare
exaggerate the problem
gadżet
inizia ad imparare
gadget
wynaleźć / wynalazek / wynalazca
inizia ad imparare
invent/invention/inventor
nieodpowiedzialny
inizia ad imparare
irresponsible
rozpoczynać realizacje projektu
inizia ad imparare
launch a project
ratowniczy/ratujący życie
inizia ad imparare
life-saving
marsjański
inizia ad imparare
martian
spotkać się z mieszanymi reakcjami
inizia ad imparare
meet with mixed reactions
nowa rzeczywistość
inizia ad imparare
new reality
na wystawie
inizia ad imparare
on display
wynik
inizia ad imparare
outcome
prywatność
inizia ad imparare
privacy
inteligentne urządzenia
inizia ad imparare
smart devices
inteligentny zegarek
inizia ad imparare
smartwatch
zapach
inizia ad imparare
smell
udzielać się towarzysko
inizia ad imparare
socialise
mówić twarzą w twarz
inizia ad imparare
speak face to face
przetrwać
inizia ad imparare
survive
otagować
inizia ad imparare
tag
wysyłać SMS
inizia ad imparare
text
koło
inizia ad imparare
wheel
zwiększyć głośność
inizia ad imparare
turn up the volume
zegarek na rękę
inizia ad imparare
wristwatch

Devi essere accedere per pubblicare un commento.