praca - słowniczek - 1

 0    69 schede    lukaszpich
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Oprogramowanie do projektowania
inizia ad imparare
design software
redagowanie
inizia ad imparare
editing
Doradca zawodowy
inizia ad imparare
employment adviser
grafik
inizia ad imparare
graphic designer
korekta
inizia ad imparare
proofreading
dekarz
inizia ad imparare
roofing specialist
kierownik sprzedaży
inizia ad imparare
sales executive
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
programista
inizia ad imparare
software developer
realizator dźwięku
inizia ad imparare
sound engineer
nauczyciel wspomagający
inizia ad imparare
Special Educational Needs teacher
Kasjerka w supermarkecie
inizia ad imparare
supermarket cashier
pielęgniarka operacyjna
inizia ad imparare
theatre nurse
web developer
inizia ad imparare
web developer
tworzyc oprogramowanie
inizia ad imparare
write software
zatrudniony (osoba zatrudniona)
inizia ad imparare
employee
pracodawca
inizia ad imparare
employer
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
otwarty
inizia ad imparare
outgoing
wykwalifikowany
inizia ad imparare
skilled
komputerowy
inizia ad imparare
computer-based
obszerny
inizia ad imparare
extensive
wysoko wykwalifikowany
inizia ad imparare
highly-skilled
o tym samym schemacie
inizia ad imparare
repetitive
satysfakcjonujący / opłacalny
inizia ad imparare
rewarding
samozatrudniony
inizia ad imparare
self-employed
nudny
inizia ad imparare
tedious
nieobecny
inizia ad imparare
absent
dyskryminacja ze względu na wiek
inizia ad imparare
age discrimination
drabina kariery
inizia ad imparare
career ladder
odbijac kartę wychodząc
inizia ad imparare
clock out
kolega lub koleżanka z pracy
inizia ad imparare
colleague
zlecać
inizia ad imparare
comission
biurko komputerowe
inizia ad imparare
computer desk
opłacalne
inizia ad imparare
cost-effective
wydatki
inizia ad imparare
expenses
elastyczne godziny pracy
inizia ad imparare
flexi-time
koszty utrzymania
inizia ad imparare
living expenses
kierownictwo
inizia ad imparare
management
stałe godziny pracy
inizia ad imparare
nine-to-five
wylogować się, odłaczyć komupter od sieci
inizia ad imparare
go offline
nadgodziny
inizia ad imparare
overtime
robota papierkowa
inizia ad imparare
paperwork
płace i warunki
inizia ad imparare
pay and conditions
podwyżka
inizia ad imparare
pay rise
lista płac
inizia ad imparare
payroll
płatność
inizia ad imparare
payment
osiagniecia, wyniki
inizia ad imparare
performance
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
inizia ad imparare
perks
kserokopiarka
inizia ad imparare
photocopier
lokal, siedziba
inizia ad imparare
premises
awans
inizia ad imparare
promotion
podnieść
inizia ad imparare
raise
pensja
inizia ad imparare
salary
zwolnienie lekarskie
inizia ad imparare
sick leave
stołówka pracownicza
inizia ad imparare
staff canteen
artykuły papiernicze
inizia ad imparare
stationery
wziąć dzień wolny
inizia ad imparare
take a day off
telepraca
inizia ad imparare
telecommuting/teleworking
związek zawodowy
inizia ad imparare
trade union
podróżować w interesach
inizia ad imparare
travel on business
pisać na klawiaturze
inizia ad imparare
type
praca wirtualna
inizia ad imparare
virtual working
płaca / zarobki
inizia ad imparare
wage
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
pracować zdalnie
inizia ad imparare
work remotely
pracować w domu
inizia ad imparare
work from home
pracowac na zmiany
inizia ad imparare
work shifts
stanowisko komputerowe
inizia ad imparare
workstation

Devi essere accedere per pubblicare un commento.