prace domowe

 0    57 schede    lilialilia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
hours
You are two hours late.
inizia ad imparare
godziny
Jesteś spóźniony o dwie godziny.
at the party at New Year's Eve
inizia ad imparare
na przyjęciu Sylwestrowym
some time ago
inizia ad imparare
jakiś czas temu
in the past
inizia ad imparare
w przeszłości
I was dancing so long that I...
inizia ad imparare
Tańczyłem tak długo, że...
twice
inizia ad imparare
dwa razy
dress up for as Gypsies
inizia ad imparare
przebrać się za Cyganów
enter the scene
inizia ad imparare
wejść na scenę
black and white dress
inizia ad imparare
czarno-biała sukienka
I have never worn
inizia ad imparare
Nigdy nie nosiłem
return home
inizia ad imparare
wrocic do domu
she threw it onto the bed
inizia ad imparare
rzuciła to na łóżko
I've never acted in a play
inizia ad imparare
Nigdy nie grałem w sztuce
recite
inizia ad imparare
recytować
directly
inizia ad imparare
bezpośrednio
I haven't met anybody
inizia ad imparare
Nie poznałam nikogo
situations were terrifying me
inizia ad imparare
sytuacje mnie przerażały
smuggle something
inizia ad imparare
przemycić coś
at customs
inizia ad imparare
w urzędzie celnym, podczas odprawy celnej
Some styles never go out of fashion.
inizia ad imparare
Niektóre style nigdy nie wychodzą z mody.
wear more casual clothes
inizia ad imparare
nosić więcej odzieży casual
the rest of us
inizia ad imparare
reszta z nas
affect my life
inizia ad imparare
wpływać na moje życie
seriously
inizia ad imparare
poważnie
fall into a lake
inizia ad imparare
wpaść do jeziora
pull out
inizia ad imparare
wyciągnąć z
it can be
inizia ad imparare
to mogloby być
make a film
inizia ad imparare
zrobić film
go in a boat
inizia ad imparare
płynąć w łodzi
because of fear
inizia ad imparare
z powodu strachu
fear
inizia ad imparare
strach
in this respect
inizia ad imparare
W tym względzie
fight a giant
inizia ad imparare
walczyć z gigantem
pay in cash
I rarely pay in cash because I don't like having money on me.
inizia ad imparare
płacić gotówką
Rzadko płacę gotówką, bo nie lubię nosić pieniędzy.
get on well with sb
inizia ad imparare
dobrze żyć z kimś
I still don't remember
inizia ad imparare
Nadal nie pamiętam
castle
inizia ad imparare
zamek
lead to
inizia ad imparare
prowadzić do
a day before
inizia ad imparare
dzień wcześniej
fewer hours
inizia ad imparare
mniej godzin
poorer quality
inizia ad imparare
gorsza jakość
useful
inizia ad imparare
użyteczny, przydatny
affect sth
inizia ad imparare
wpływać na cos
Her bad mood affected the whole family
inizia ad imparare
Jej zły nastrój wpłynął na całą rodzinę
influence sb
inizia ad imparare
Wpływać na
Don't try to influence my decision
inizia ad imparare
Nie próbuj wpływać na moją decyzję
discovery
inizia ad imparare
odkrycie
I agree
inizia ad imparare
Zgadzam się
invention
inizia ad imparare
wynalazek
be pregnant
inizia ad imparare
być w ciąży
pour tea
inizia ad imparare
wlać herbatę
do you mind if I open the window?
inizia ad imparare
czy nie masz nic przeciwko zebym otworzył...
realize
inizia ad imparare
realizować
half an hour a day
inizia ad imparare
pół godziny dziennie
bring up- brought up- brought
inizia ad imparare
wychować - wychowywać - przynosić
review
inizia ad imparare
recenzja, przemysleć
check-up
inizia ad imparare
badanie kontrolne

Devi essere accedere per pubblicare un commento.