prawo zobowiązań

 0    14 schede    kasandraluciuk
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
między stronami
inizia ad imparare
inter partes
prawa względne wzgledem erga omnes, które było bezwzględne
węzeł prawa
inizia ad imparare
vinculum iuris
określenie najpelniejsze istoty zobowiązania przekazane w instytucjach justynianskich
zobowiązanie
inizia ad imparare
obligatio
prawo podmiotowe o charakterze względnym, to stosunek zobowiazaniowy, węzeł prawny łączący dwie oznaczone osoby wierzyciela (creditor) i dłużnika (debitor)
Z woli samych stron
inizia ad imparare
ex contractu
powstanie zobowiązania
popełnienie przestępstwa prywatnoprawnego
inizia ad imparare
ex delicto
rodzilo obowiązek zapłaty kary prywatnej na rzecz poszkodowanego
zobowiązanie jest to węzeł prawa
inizia ad imparare
obligatio est iuris vinculum
nie ma zobowiązania gdy świadczenie jest niemożliwe
inizia ad imparare
impossibilium nulla obligatio est
nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych, przedmiotem zobowiązania mogło być tylko świadczenie zgodne z prawem i dobrymi obyczajami
zwloka dłużnika przedłuża zobowiązanie
inizia ad imparare
mora debitoris perpetuat obligationem
wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia
inizia ad imparare
interpellatio
wierzytelności z mocy samego prawa są podzielne
inizia ad imparare
nomina ipso iure divisa
siła wyższa jest to siła której nie można się oprzeć
inizia ad imparare
vis maior est cis cui resisti non potest
należy ustalić cenę w pieniądzu liczonym
inizia ad imparare
pretium in numerata pecunia consistere debet
umowa kupna sprzedaży
inizia ad imparare
emptio venditio
świadczenia niezaskarżalne
inizia ad imparare
obligatio naturalis

Devi essere accedere per pubblicare un commento.