Prezentacja biznesowa (zwroty) - Geschäftspräsentation (Ausdrücke)

 0    37 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Przejdę teraz do najważniejszego punktu.
inizia ad imparare
Ich komme jetzt zum wichtigsten Punkt...
Dziękuję Państwu za przybycie.
inizia ad imparare
Ich danke Ihnen für das Kommen.
Teraz pani Gerke przedstawi prezentację na temat...
inizia ad imparare
Nun wird Frau Gerke eine Präsentation über ... halten.
Z tej statystyki wynika, że...
inizia ad imparare
Aus dieser Statistik geht hervor, dass...
Jesteśmy teraz gotowi, by odpowiedzieć na Państwa pytania.
inizia ad imparare
Wir sind jetzt bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
Powiem krótko i zwięźle:
dosł. Zrobię to krótko i zwięźle.
inizia ad imparare
Ich mache es kurz und bündig:
Pozwólcie mi Państwo na koniec jeszcze powiedzieć, że...
inizia ad imparare
Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, dass...
+30 schede
La lezione è parte del corso
"Niemiecki w biznesie"
(Un totale di 975 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.