Prezentări - Presentations

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
În această discuție voi prezenta rezultatele unui studiu...
inizia ad imparare
In this talk I'll present the results of a study...
Spunând asta...
inizia ad imparare
Having said that...
În această prezentare aș vrea să mă concentrez asupra...
inizia ad imparare
In this presentation I'd like to focus on...
Mai întâi voi face o scurtă trecere în revistă a situației actuale.
inizia ad imparare
First I'll give a brief overview of the current situation.
Voi acorda ceva timp pentru întrebări și comentarii.
inizia ad imparare
I'll leave some time for questions and comments.
Vă rog să nu ezitați să mă întrerupeți dacă aveți întrebări sau comentarii.
inizia ad imparare
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.
Aș vrea să mă întorc la diapozitivul anterior.
inizia ad imparare
I'd like to go back to the previous slide.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Business English (versiunea română)"
(Un totale di 942 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.