Прогноз погоды + Метеозависимость

 0    42 schede    zinovyeva
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
prognoza pogody
inizia ad imparare
метеосво́дка, прогно́з пого́ды
przepowiedzenie pogody
inizia ad imparare
предсказа́ние пого́ды
wytrzymywać
inizia ad imparare
терпе́ть
okropna, ohydna (pogoda)
inizia ad imparare
отврати́тельная
niekonczące się deszcze
inizia ad imparare
бесконе́чные дожди́
korygować
inizia ad imparare
вноси́ть корректи́вы
nie sprawdzają się
inizia ad imparare
не опра́вдываются
Centrum Meteorologiczne
inizia ad imparare
Гидрометце́нтр
nie sprawdza się
inizia ad imparare
не сбыва́ется
polegać na czymś
inizia ad imparare
полага́ться на что-то
całkowicie
inizia ad imparare
целико́м, по́лностью
naukowo uzasadniony, ugruntowany
inizia ad imparare
нау́чно обосно́ванный
spodziewany przebieg
inizia ad imparare
ожида́емый ход
warunki pogodowe
inizia ad imparare
пого́дные усло́вия
bazować na czym?
inizia ad imparare
ориенти́роваться на что?
wieloletnie obserwacje
inizia ad imparare
многоле́тние наблюде́ния
łagodniejsze
inizia ad imparare
бо́лее мя́гкие
doskonalsze
inizia ad imparare
бо́лее соверше́нные
zrezygnowac z czego?
inizia ad imparare
отказа́ться от чего?
prognoza długoterminowa, krótkoterminowa
inizia ad imparare
долгосро́чный, краткосро́чный прогно́з
przestać oszukiwać
inizia ad imparare
переста́ть обма́нывать
wprowadzać w błąd
inizia ad imparare
вводи́ть в заблужде́ние
z rocznym wyprzedzeniem
inizia ad imparare
на год вперёд
błędny
3 przymiotniki
inizia ad imparare
оши́бочный, неве́рный, обма́нчивый
mneij więcej ten sam wynik
inizia ad imparare
приме́рно те же результа́ты
wrózenie z fusów
inizia ad imparare
гада́ние на кофе́йной гу́ще
cieszyć się z czego?
inizia ad imparare
ра́доваться чему́?
wzywajá do niewierzenia
inizia ad imparare
призыва́ют не ве́рить
mieszkancy miasta
inizia ad imparare
горожа́не
bardziej precyzyjne
inizia ad imparare
точне́е
przepraszać kogo? za co?
inizia ad imparare
извиня́ться перед кем? за что?
slotny, pochmurny, niepogodny (miesiąc)
inizia ad imparare
нена́стный (ме́сяц)
duże firmy
inizia ad imparare
кру́пные организа́ции
meteopatia
inizia ad imparare
метеочувстви́тельность
wilgoć
inizia ad imparare
сы́рость
wilgotność
inizia ad imparare
вла́жность
ciśnienie atmosferyczne
inizia ad imparare
атмосферное давление
przeciążenie temperaturą
inizia ad imparare
терми́ческая перегру́зка
wypadki drogowe
inizia ad imparare
доро́жные происше́ствия, несчастные случаи на дорогах
mechanizmy oddziaływania pogody
inizia ad imparare
механи́змы возде́йствия пого́ды
wyż
inizia ad imparare
антицикло́н, фронт высо́кого давле́ния
niż
inizia ad imparare
цикло́н, фронт ни́зкого давле́ния

Devi essere accedere per pubblicare un commento.