Przedstawienie tematu - Thema

 0    14 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Tego popołudnia chciałbym powiedzieć Państwu o konkurencji.
inizia ad imparare
Heute Nachmittag möchte ich mit Ihnen über die Konkurrenz sprechen.
Zatem celem mojej dzisiejszej prezentacji jest poinformowanie/omówienie/zaprezentowanie/zanalizowanie...
inizia ad imparare
Also der Zweck meiner Präsentation ist es, Sie (über etwas) zu informieren/mit Ihnen (etwas) zu besprechen/Ihnen (etwas) darzustellen/etwas zu analysieren...
Niniejsza prezentacja skupia się na kwestii stylów zarządzania.
inizia ad imparare
Diese Präsentation konzentriert sich auf das Thema der Führungsstile.
Skupię się na następujących dziedzinach:...
inizia ad imparare
Ich bespreche folgende Bereiche:...
Tematem mojego przemówienia jest e-marketing.
inizia ad imparare
Das Thema meines Vortrags ist E-Marketing.
To, co chciałbym zrobić, to omówić najważniejsze kwestie tego zagadnienia.
inizia ad imparare
Ich habe vor, die wichtigsten Fragen zu diesem Thema zu besprechen.
Chcę omówić temat własności intelektualnej.
inizia ad imparare
Ich möchte mit Ihnen das Thema des geistigen Eigentums besprechen.
+7 schede
La lezione è parte del corso
"Niemiecki w biznesie - prezentacje"
(Un totale di 339 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.