Przekład prawniczy UNIT4

 0    50 schede    nattyie
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mieć moc wsteczną
inizia ad imparare
apply retroactively
prawo materialne
inizia ad imparare
substantive law
prawo procesowe
inizia ad imparare
procedural law
zdolność prawna
inizia ad imparare
general legal capacity
zdolność do czynności prawnych
inizia ad imparare
capacity to make: acts in the law/ juridical acts/ legal acts
pełnoletność
inizia ad imparare
age of majority
osiągnąć pełnoletność
inizia ad imparare
attain/reach majority
ukończyć... lat
inizia ad imparare
attain/ reach the age of...
ubezwłasnowolnienie całkowite
inizia ad imparare
full interdiction
osoba ubezwłasnowolniona całkowocie
inizia ad imparare
full interdict
ubezwłasnowolnienie częściowe
inizia ad imparare
limited interdiction
osoba ubezwłasnowolniona częściowo
inizia ad imparare
limited interdict
choroba psychiczna
inizia ad imparare
mental disease
niedorozwój umysłowy
inizia ad imparare
mental retardation
zaburzenie psychiczne
inizia ad imparare
mental disorder
pijaństwo
inizia ad imparare
alcohol addiction/alcoholism
narkomania
inizia ad imparare
drug addiction
miejsce zamieszkania
inizia ad imparare
domicile
uznanie za zmarłego
inizia ad imparare
declaration of death
uznany za zmarłego
inizia ad imparare
declared dead
zaginiony
inizia ad imparare
absent/ missing person
powoływać się na nieznajomość prawa
inizia ad imparare
avail oneself of ignorance of the law
osoba fizyczna
inizia ad imparare
natural person
osoba prawna
inizia ad imparare
legal person, juridical person, artificial person, juristic person, body comporate
urodzenie dziecka żywego
inizia ad imparare
live birth
urodzenie dziecka martwego
inizia ad imparare
still birth
poczęcie
inizia ad imparare
conception
począć
inizia ad imparare
conceive
ciężar dowodu spoczywa na
inizia ad imparare
the burden of proof lies on
dobra wiara
inizia ad imparare
good faith, bona fides
zła wiara
inizia ad imparare
bad faith, mala fides
domniemywać
inizia ad imparare
presume
osobowość prawna
inizia ad imparare
legal personality
warunek rozwiązujący
inizia ad imparare
resolutory condition, dissolving condition, condition subsequent
warunek zawieszający
inizia ad imparare
suspensive condition, condition precedent
prawo rzeczowe
inizia ad imparare
right in rem, real right
rzecz główna
inizia ad imparare
principal
przynależność
inizia ad imparare
accesory
ruchomość
inizia ad imparare
movable, personal property, personal estate
nieruchomość
inizia ad imparare
immovable, real property, real estate
materialny
inizia ad imparare
corporeal, tangible
niematerialny
inizia ad imparare
incorporeal, intangible
wada oświadczenia woli
inizia ad imparare
vice of consent
posiadacz
inizia ad imparare
possessor
domniemywać
inizia ad imparare
presume
zbyć
inizia ad imparare
dispose of, alienate
obciążyć
inizia ad imparare
encumber, burden, charge
potrącić
inizia ad imparare
set off, offset
świadczenie
inizia ad imparare
performance, consideration
wykonać świadczenie
inizia ad imparare
render performance, provide consideration

Devi essere accedere per pubblicare un commento.