pytania wuum

 0    28 schede    mell05
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Co powoduję cukrzyca?
inizia ad imparare
What does diabetes cause?
Co powoduję palenie?
inizia ad imparare
What does smoking cause?
Co powoduję raka?
inizia ad imparare
What causes cancer?
Jaki procent krwi stanowią erytrocyty?
inizia ad imparare
What percentage of blood do erythrocytes constitute?
Z czego zbudowany jest X?
inizia ad imparare
Ehat does X consist of?
Jakim terminem określa się X?
inizia ad imparare
What is X refered to as?
Jakie funkcje pełni X?
inizia ad imparare
What function does X perform?
Jakie funkcje pełni wątroba?
inizia ad imparare
What function does liver perform?
Jakie są prawidłowe wartości X?
inizia ad imparare
What are the normal X values?
Jakie są prawidłowe wartości badania krwi?
inizia ad imparare
What are the normal complete blood count values?
Ile energi uzyskuję się z X w porównaniu z Y
inizia ad imparare
How much energy does X yield compared to Y?
Dlaczego z X odzyxkuję sie więcej energi niż z Y?
inizia ad imparare
Why do X yield more energy then Y?
Gdzie zaczyna się X?
inizia ad imparare
Where does X begin?
Jak inaczej nazywa się X?
inizia ad imparare
What is another name for X?
Jaka jest treść żołądka?
inizia ad imparare
What are the contents of the stomach?
Z czego zbudowany jest X?
inizia ad imparare
What is X composed of?
Jakie funkcje pełni X?
inizia ad imparare
What functions does X serve?
Od czego zależy X?
inizia ad imparare
What does X depend on?
Co wpływa na X?
inizia ad imparare
What is X influenced by?
Gdzie wytwarzany jest X?
inizia ad imparare
Where is X produced?
Na co wpływa X?
inizia ad imparare
What does X affect?
Co mierzy X?
inizia ad imparare
What is measured by X?
Jak wykonuję się ten test?
inizia ad imparare
How is the test performed?
Gdzie zachodzi ten proces?
inizia ad imparare
Where does the process occur?
Na czym polega ten process?
inizia ad imparare
What does the process involve?
Dlaczego należy unikac tej substancji?
inizia ad imparare
Why should this substance be avoided?
Jak wydalany jest mocznik?
inizia ad imparare
How is urea excreted?
Jak wykonuję się ten test?
inizia ad imparare
How is the test performing?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.