Regulamin Sejmu

 0    13 schede    mayaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Kontytucyjna triada uprawnień Marszałka.
inizia ad imparare
przewodniczy obradom sejmu, strzeże jego praw, reprezentuje Sejm na zewnątrz
Gdzie została uregulowana możliwość interpelacji, zapytań i pytań w sprawach bieżących?
inizia ad imparare
Zostało to uregulowane zarówno w regulaminie jak i w Konstytucji.
Czy przepisy Regulaminu mają charakter wyłącznie wewnętrzny?
inizia ad imparare
Przepisy Regulaminu nie mają charakteru wyłącznie wewnętrznego, mogą też dotyczyć podmiotów zewnętrznych, ale Regulamin nie może nakładac na podmioty zewn. obowiązków niezawartych w Konstytucji.
Jaka większość jest wymagana do uchwalenia ustawy budżetowej?
inizia ad imparare
Do uchwalenia ustawy budżetowej wystarczy większość zwykła.
Czy Prezydent może odmówić podpisania ustawy którą TK uznał za konstytucyjną?
inizia ad imparare
Prezydent nie może odmówić podpisania ustawy którą TK uznał za konstytucyjną.
Czy senatorowie moga korzystać z interpelacji, zapytań i pytań w sprawach bieżących?
inizia ad imparare
Senatorowie nie mogą korzystać z interpelacji, zapytań i pytań w sprawach bieżących.
Omów tryby wyboru Marszałka.
inizia ad imparare
Na pierwszym posiedzeniu Marszałek-Senior wybrany spośród najstarszych posłów przez Prez. Kandydata na marsz. może zgłosić min. 15 posłów. Marsz. wybira się bezwzględną większością głosów.
Jakie organy funkcjonują w Sejmie?
inizia ad imparare
Konstytucyjne: Marszałek i komisje. Regulaminowe: Konwent i Prezydium.
Omów; odwołanie Marszałka.
inizia ad imparare
Wniosek: min. 46 posłów, przegłosowanie-większość bezwzględna. Jest to wniosek konstruktywny-propozycja nowego marszałka.
Co dzieje sie w przypadku śmrci lub rezygnacji Marszałka?
inizia ad imparare
W przypadku śmierci lub rezygnacji marszałka jego obowiązki wynikające z regulaminu przejmuje najstarszy wiekiem wicemarszałek do czasu wyboru nowego marszałka.
Kto dokonuje ostatecznej i wiążącej interpretacji Regulaminu Sejmu?
inizia ad imparare
Ostatecznej i wiążącej interpretacji dokonuje Prezydium Sejmu.
Kiedy możliwe jest niezwłoczne przejście od drugiego do trzeciego czytania?
inizia ad imparare
Niezwłoczne przejście od drugiego do trzeciego czytania jest możliwe jeżeli w drugim czytaniu nie zostały wniesione poprawki. Jeżeli zostały projekt przekazuje się komisji.
Sejm przeprowadza głosowaniae nad przyjęciem poprawki czy odrzuceniem poprawki?
inizia ad imparare
Sejm przeprowadza głosowanie nad odrzuceniem poprawki.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.