Renting an apartment - Īrejot apartamentus

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
What kind of pets do you allow?
inizia ad imparare
Kādus dzīvniekus Jūs atļaujat?
Can the pets be outside?
inizia ad imparare
Vai dzīvnieki drīkst atrasties laukā?
Could you please help me move?
inizia ad imparare
Vai tu varētu man palīdzēt pārvākties?
I need to fill an application form.
inizia ad imparare
Man ir jāizpilda pieteikuma forma.
I found a convenient offer on the Internet.
inizia ad imparare
Es atradu piemērotu piedāvājumu internetā.
The apartment is big and has a balcony.
inizia ad imparare
Dzīvoklis ir liels, un tam ir balkons.
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
inizia ad imparare
Lai ievāktos, vispirms man ir jāsamaksā drošības depozīts un pirmā mēneša īre.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Latvian"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.