Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations

4.5  1    28 schede    VocApp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
adopcja
inizia ad imparare
adoption
babka
inizia ad imparare
grandmother
brat
Ona ma pięcioletniego brata.
inizia ad imparare
brother
She has a five-year-old brother.
być matką
inizia ad imparare
to be a mother
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
inizia ad imparare
aunt
My aunt is a very rich woman.
córka
Jak ma na imię twoja córka?
inizia ad imparare
daughter
What’s your daughter’s name?
dobra matka
inizia ad imparare
good mother
dom rodzinny
inizia ad imparare
family home
duża rodzina
inizia ad imparare
big family
dziadek
inizia ad imparare
grandfather
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
inizia ad imparare
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
dzieciak
Dobry z ciebie dzieciak.
inizia ad imparare
kid
You're a good kid.
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
inizia ad imparare
child
She acts like a child.
grupa ludzi
inizia ad imparare
group of people
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
inizia ad imparare
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
kuzynka
Moja kuzynka nazywa się Linda.
inizia ad imparare
cousin
My cousin’s name is Linda.
mała rodzina
inizia ad imparare
small family
matka
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.
inizia ad imparare
mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
mieć rodzinę
inizia ad imparare
have a family
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
inizia ad imparare
father
His father works in the mine.
przyjaciel rodziny
inizia ad imparare
family friend
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
inizia ad imparare
parents
I love and respect my parents.
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
inizia ad imparare
family
They’ve got a big family.
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
inizia ad imparare
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
inizia ad imparare
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
tata
[AmE]
Gdy dorosnę, chce być jak mój tata.
inizia ad imparare
dad
When I grow up, I want to be like my dad.
tatuś
Twój tatuś wkrótce przyjdzie.
inizia ad imparare
daddy
Your daddy will come soon.
wuj / wujek
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
inizia ad imparare
uncle
Uncle David promised to repair our car.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.