rozdział 3 szkoła

 0    67 schede    martynapietruszczak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nieobecność
inizia ad imparare
absence
obecność
inizia ad imparare
attendance
przerwa
inizia ad imparare
break
uczeń prześladujący
inizia ad imparare
bully
lekcja
inizia ad imparare
class
olimpiada przedmiotowa
inizia ad imparare
competition
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
program nauczania
inizia ad imparare
a curriculum
termin wykonania pracy
inizia ad imparare
deadline
zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
extra-curricular activities
ocena
inizia ad imparare
mark
trudności w nauce
inizia ad imparare
learning difficulties
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
nowy uczeń
inizia ad imparare
newcomer
nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
school certificate
czesne
inizia ad imparare
school fee
wycieczka szkolna
inizia ad imparare
school trip
lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
rada pedagogiczna
inizia ad imparare
staff meeting
surowe zasady
inizia ad imparare
strict rules
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
zajęcia w niewielkiej grupie
inizia ad imparare
tutorial
praca pisemna
inizia ad imparare
a written work
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
współpracować
inizia ad imparare
collaborate
trajkotać
inizia ad imparare
chatter
zadawać
inizia ad imparare
set
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
omawiać lektury
inizia ad imparare
discuss set book
przepisywać od kogoś pracę domową
inizia ad imparare
copy homework
robić kurs
inizia ad imparare
do a course
wykonywać zadanie
inizia ad imparare
do a task
bardzo się starać
inizia ad imparare
do one's best
dobrze sobie radzić
inizia ad imparare
do well
wydalić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
expel someone from school
oddawać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
nabyć nową umiejętność
inizia ad imparare
learn a new skill
zrobić dobre wrażenie
inizia ad imparare
make a good impression
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
uważać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention in class
zadawać wypracowanie
inizia ad imparare
set an essay
wagarować
inizia ad imparare
skip classes
rozwiązać problem
inizia ad imparare
solve a problem
uczyć się pilnie
inizia ad imparare
study hard
studiować teksty źródłowe
inizia ad imparare
study source
sprawdzać liste obecności
inizia ad imparare
take the register
spóźnić się
inizia ad imparare
be late
ścierać tablice
inizia ad imparare
wipe boards
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standard
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get a place at university
egzamin końcowy
inizia ad imparare
school living exam
ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in a exam
źle sobie poradzić na egzaminie
inizia ad imparare
do badly in a exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
fail an exam
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
inizia ad imparare
grade/mark exam papers
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
przygotować się do egzaminu
inizia ad imparare
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
inizia ad imparare
retake an exam
powtarzać na egzamin
inizia ad imparare
revise for an exam
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get into a university
skończyć uniwersytet
inizia ad imparare
graduate from University
otrzymać świadectwo
inizia ad imparare
receive a certificate
uzyskać stopień naukowy
inizia ad imparare
get a degree
otrzymać dyplom
inizia ad imparare
receive a diploma

Devi essere accedere per pubblicare un commento.