rozdział 7 czwartek

 0    37 schede    kamiltrzebinski
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przedmioty materialne
inizia ad imparare
res corporales
przedmioty niematerialne
inizia ad imparare
res incorporales
rzeczy których nie można dotknąć
inizia ad imparare
que tangi non possunt
użytkowanie
inizia ad imparare
ususfructus
rzeczy publiczne
inizia ad imparare
res publicae
rzeczy boskiego prawa
inizia ad imparare
res divini iuris
miejsca pochowania człowieka
inizia ad imparare
res religiosae
przedmioty obrotu i prywatnej własności
inizia ad imparare
res in commercio
rzecz niczyja
inizia ad imparare
res nullius
rzeczy porzucone
inizia ad imparare
res derelictae
skarb
inizia ad imparare
thesaurus
skarga za pomocą której były właściciel rzeczy która stała się częścią składową jakiejś innej rzeczy mógł się domagać jej odłączenia
inizia ad imparare
actio ad exhibendum
skarga którą można żądać zapłaty podwójnej wartości tych części lecz nie ich wyłaczenia
inizia ad imparare
actio de tigno iuncto
windykacja trzody
inizia ad imparare
vindicatio gregis
nieruchomości
inizia ad imparare
res immobiles immobilia
grunt
inizia ad imparare
solum
mierniczowie
inizia ad imparare
agrimensores
pole
inizia ad imparare
ager
gospodarstwo rolne farma
inizia ad imparare
fundus
GRUNTY WIEJSKIE Z ZABUDOWANIAMI
inizia ad imparare
VILLA
grunty miejskie
inizia ad imparare
praedia urbana
to co jest połączone z powierzchnią gruntu należy do gruntu
inizia ad imparare
superficies solo cedit
pożytki naturalne
inizia ad imparare
fructus naturales
dziecko niewolnicy
inizia ad imparare
partus ancillae
owoce odłączne
inizia ad imparare
fructus separati
pożyczki cywilne
inizia ad imparare
fructus civiles
posiadanie
inizia ad imparare
possessio
dzierżenie
inizia ad imparare
detentio
prawa na rzeczy cudzej
inizia ad imparare
iura in re aliena
służebność
inizia ad imparare
servitus
prawo zastawu
inizia ad imparare
pignus hupotheca
prawo zabudowy
inizia ad imparare
superficies
posiadanie powinno być odróżniane od własności
inizia ad imparare
separata esse debet possessio a proprietate
prawa rzeczowe skuteczne wobec każdego
inizia ad imparare
erga omnes
obiektywny fakt że pewna osoba ma jakąś rzecz w swoim fizycznym władaniu
inizia ad imparare
corpus
subiektywna wola władania tą rzeczą dla siebie
inizia ad imparare
animus
grunty stanowiące własność państwową
inizia ad imparare
agri publici

Devi essere accedere per pubblicare un commento.