Rzeczy - Cose

 0    35 schede    wloskidzien2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rzecz
Powiedz mi jedną rzecz.
inizia ad imparare
cosa
Dimmi una cosa.
nic
W tym mieście nie ma nic ciekawego.
inizia ad imparare
nulla
Non c'è nulla di interessante in questa città.
coś
Zjedzmy coś.
inizia ad imparare
qualcosa
Mangiamo qualcosa.
bankomat
Gdzie znajdę bankomat?
inizia ad imparare
bancomat
Dove posso trovare un bancomat?
dom
Czas na powrót do domu.
inizia ad imparare
casa
È ora di tornare a casa.
informacja
Gdzie znajdę więcej informacji?
inizia ad imparare
informazione
Dove posso trovare maggiori informazioni?
zakupy
W czasie wolnym chodzę na zakupy.
inizia ad imparare
shopping
Nel mio tempo libero vado a fare shopping.
jedzenie
Lubię tradycyjne jedzenie.
inizia ad imparare
cibo
Mi piace il cibo tradizionale.
śniadanie
Co chcesz na śniadanie?
inizia ad imparare
colazione
Cosa vuoi per colazione?
obiad
O której godzinie masz przerwę obiadową?
inizia ad imparare
pranzo
A che ora prendi una pausa pranzo?
kolacja
Kolacja nie jest jeszcze gotowa.
inizia ad imparare
cena
La cena non è ancora pronta.
kawa
Proszę kawę z mlekiem.
inizia ad imparare
caffè
Un caffè latte, per favore.
herbata
Wolę herbatę niż kawę.
inizia ad imparare
Preferisco il tè al caffè.
woda
Nie zapomnij zabrać butelki wody.
inizia ad imparare
acqua
Non dimenticare di portare una bottiglia d'acqua.
spotkanie
Muszę odwołać nasze spotkanie.
inizia ad imparare
incontro
Devo cancellare il nostro incontro.
samochód
Gdzie mogę wypożyczyć samochód?
inizia ad imparare
macchina
Dove posso noleggiare una macchina?
autobus
Nie lubię podróżować autobusem.
inizia ad imparare
autobus
Non mi piace viaggiare in autobus.
pociąg
Pociągi są naprawdę szybkie.
inizia ad imparare
treno
I treni sono veramente veloci.
bilet
Ile kosztuje bilet tam i z powrotem?
inizia ad imparare
biglietto
Quanto costa il biglietto di andata e ritorno?
taksówka
Pojedź taksówką - będzie szybciej.
inizia ad imparare
taxi
Prendi un taxi: sarà più veloce.
bagaż
Zawsze długo czekam przy odbiorze bagażu.
inizia ad imparare
bagaglio
Aspetto sempre a lungo al ritiro bagagli.
pamiątka
Moja siostra chce kupić jakieś pamiątki.
inizia ad imparare
souvenir
Mia sorella vuole comprare dei souvenir.
dokumenty
Mój ojciec zgubił wszystkie swoje dokumenty.
inizia ad imparare
documenti
Mio padre ha perso tutti i suoi documenti.
paszport
Mogę zobaczyć Pański paszport?
inizia ad imparare
passaporto
Posso vedere il Suo passaporto?
pieniądze
Goście chcą wyciągnąć pieniądze z bankomatu.
inizia ad imparare
soldi
Gli ospiti vogliono prelevare soldi dal bancomat.
portfel
Gdzie jest twój portfel?
inizia ad imparare
portafoglio
Dov'è il tuo portafoglio?
policja
Wezwij policję.
inizia ad imparare
polizia
Chiama la polizia.
praca
Moja praca jest bardzo satysfakcjonująca.
inizia ad imparare
lavoro
Il mio lavoro è molto soddisfacente.
impreza
Zorganizujmy imprezę!
inizia ad imparare
festa
Organizziamo una festa!
ubranie
Gdzie mogę wyprać ubranie?
inizia ad imparare
vestiti
Dove posso lavare i miei vestiti?
ręka
Gdzie mogę umyć ręce?
inizia ad imparare
mano
Dove posso lavarmi le mani?
oko
Swędzi mnie oko.
inizia ad imparare
occhio
Mi prude l'occhio.
twarz
Ona ma taką piękną twarz!
inizia ad imparare
faccia
Lei ha una faccia così bella!
pies
Boję się psów.
inizia ad imparare
cane
Ho paura dei cani.
kot
Jaki słodki kot!
inizia ad imparare
gatto
Che dolce gatto!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.