school life

 0    59 schede    tifaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nieobecny
inizia ad imparare
absent
dzwonek
inizia ad imparare
bell
przerwa
inizia ad imparare
break
dręczyć, prześladować
inizia ad imparare
bully
sprawdzić (swoją) pracę
inizia ad imparare
check your work
skupić się
inizia ad imparare
concentrate
podręcznik
inizia ad imparare
coursebook
praca okresowa
inizia ad imparare
coursework
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
termin wykonania pracy
inizia ad imparare
deadline
dyktando
inizia ad imparare
dictation
odrabiać lekcje
inizia ad imparare
do your homework
poszukiwać informacji, prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
wykonać/ napisać zadaną prace
inizia ad imparare
do / write an assignment
napisać wypracowanie /esej
inizia ad imparare
do / write an essay
zostać zawieszonym
inizia ad imparare
get suspended
przedstawić prezentację
inizia ad imparare
give a presentation
wygłosić referat na temat
inizia ad imparare
give a talk on
oddać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
styl uczenia się
inizia ad imparare
learning style
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
motywować / motywujący
inizia ad imparare
motivate / motivating
zeszyt
inizia ad imparare
notebook
drugie śniadanie
inizia ad imparare
packed lunch
strój sportowy
inizia ad imparare
PE kit
wagarować
inizia ad imparare
play truant
prezentować / obecny
inizia ad imparare
present
praca projektowa
inizia ad imparare
project work
zgłosić kogoś, donieść na kogoś
inizia ad imparare
report someone
zadawać pracę
inizia ad imparare
set homework
zwolnienie
inizia ad imparare
sick note
autobus szkolny
inizia ad imparare
school bus
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami
inizia ad imparare
take a gap year
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
semestr
inizia ad imparare
term
plan zajęć
inizia ad imparare
timetable
pracować nad projektem
inizia ad imparare
work on a project
pracować w parach
inizia ad imparare
work in pairs
osoba nieobecna
inizia ad imparare
absentee
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
zgromadzenie, apel
inizia ad imparare
assembly
obecność na zajęciach, frekwencja
inizia ad imparare
attendance
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
czas skupienia uwagi
inizia ad imparare
concentration span
urwać się z lekcji
inizia ad imparare
cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
inizia ad imparare
detention
podrabiać
inizia ad imparare
forge
wolna lekcja,
inizia ad imparare
free period
obowiązkowy
inizia ad imparare
obligatory
były uczeń
inizia ad imparare
old student
opcjonalny
inizia ad imparare
Optional
rozdanie nagród
inizia ad imparare
prize-giving
punktualność
inizia ad imparare
punctuality
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take the register
wziąć wolne
inizia ad imparare
take time off
konsultacje
inizia ad imparare
toturial

Devi essere accedere per pubblicare un commento.