School life

 0    59 schede    zuziapiatkiewicz001
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
życie szkolne
inizia ad imparare
school life
dzwonek
inizia ad imparare
a bell
przerwa
inizia ad imparare
break
dręczyć, prześladować
inizia ad imparare
bully
sprawdzić swoją pracę
inizia ad imparare
check your work
skupić się
inizia ad imparare
concentrate
podręcznik
inizia ad imparare
coursebook
praca okresowa
inizia ad imparare
course work
program nauczania
inizia ad imparare
a curriculum
termin wykonania pracy
inizia ad imparare
deadline
dyktando
inizia ad imparare
a dictation
odrabiać lekcje
inizia ad imparare
do your homework
poszukiwać informacji, prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
wykonać, napisać zadaną pracę
inizia ad imparare
do/write an assignment
napisać wypracowanie
inizia ad imparare
do/write an essay
zostać zawieszonym
inizia ad imparare
get suspended
przedstawić prezentację
inizia ad imparare
give a presentation
wygłosić referat na temat
inizia ad imparare
give a talk on
oddać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch-break
styl uczenia się
inizia ad imparare
learning style
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
to miss lessons
motyować
inizia ad imparare
motivate
motywujący
inizia ad imparare
motivating
drugie śniadanie
inizia ad imparare
packed lunch
strój sportowy
inizia ad imparare
PE kit
wagarować
inizia ad imparare
to play truant
obecny, prezentować
inizia ad imparare
present, present
praca projektowa
inizia ad imparare
project work
zgłosić kogoś, donieść na kogoś
inizia ad imparare
report someone
zadawać pracę domową
inizia ad imparare
to set homework
zwolnienie z wf
inizia ad imparare
sick note
zrobić sobie rok przerwy pomiędzy szkołą średnią a studiami
inizia ad imparare
take a gap year
robić notatki
inizia ad imparare
to take notes
plan zajęć
inizia ad imparare
a timetable
pracować nad projektem
inizia ad imparare
work on a project
pracować w parach
inizia ad imparare
work in pairs
osoba nieobecna
inizia ad imparare
absentee
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
zgromadzenie, apel
inizia ad imparare
assembly
frekwencja, obecność na zajęciach
inizia ad imparare
attendance
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
czas skupienia uwagi
inizia ad imparare
concentration span
urwać się z lekcji
inizia ad imparare
cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia po lekcjach
inizia ad imparare
detention
podrabiać
inizia ad imparare
forge
okienko
inizia ad imparare
free period
obowiązkowy, obligatoryjny
inizia ad imparare
obligatory
dobrowolny, opcjonalny
inizia ad imparare
optional
były uczeń/była uczennica
inizia ad imparare
old student
rozdanie nagród
inizia ad imparare
prize-giving
punktualność
inizia ad imparare
punctuality
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take the register
wziąć wolne
inizia ad imparare
to take time off
konsultacje
inizia ad imparare
tutorial
przebrnąć z trudem
inizia ad imparare
scrape through
wyróżnienie
inizia ad imparare
distinction
świadectwo
inizia ad imparare
certificate

Devi essere accedere per pubblicare un commento.