Sein letzter Fall. Kapitel 1 - Die neue Chefin

 0    181 schede    kacperkosa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nowy
nowa szefowa
inizia ad imparare
neu
die neue Chefin
szefowa
nowa szefowa
inizia ad imparare
die Chefin, -nen
die neue Chefin
jeszcze
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
inizia ad imparare
noch
Samantha ist noch sehr müde
być
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
inizia ad imparare
sein
Samantha ist noch sehr müde
bardzo
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
inizia ad imparare
sehr
Samantha ist noch sehr müde
zmęczony
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
inizia ad imparare
müde
Samantha ist noch sehr müde
czajnik
Czajnik głośno gwiżdże
inizia ad imparare
der Wasserkocher, -
Der Wasserkocher piept laut
gwizdać
o czajniku
Czajnik gwiżdże głośno
inizia ad imparare
piepen
Der Wasserkocher piept laut
głośno
Czajnik piszczy głośno
inizia ad imparare
laut
Der Wasserkocher piept laut
wchodzić do
Ona wchodzi do kuchni
inizia ad imparare
gehen in + Akk.
Sie geht in die Küche
kuchnia
Ona wchodzi do kuchni
inizia ad imparare
die Küche, -n
Sie geht in die Küche
brać
Ona bierze torebkę herbaty
inizia ad imparare
nehmen
Sie nimmt einen Teebeutel
torebka herbaty
Ona bierze torebkę herbaty
inizia ad imparare
der Teebeutel, -
Sie nimmt einen Teebeutel
sobie
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
inizia ad imparare
sich
Sie macht sich eine große Tasse Tee
robić
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
inizia ad imparare
machen
Sie macht sich eine große Tasse Tee
duży
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
inizia ad imparare
groß
Sie macht sich eine große Tasse Tee
filiżanka
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
inizia ad imparare
die Tasse, -n
Sie macht sich eine große Tasse Tee
herbata
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
inizia ad imparare
der Tee, -s
Sie macht sich eine große Tasse Tee
filiżanka herbaty
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
inizia ad imparare
eine Tasse Tee
Sie macht sich eine große Tasse Tee
ona
Ona czeka chwilę
inizia ad imparare
sie
Sie wartet einen Moment
czekać
Ona czeka chwilę
inizia ad imparare
warten
Sie wartet einen Moment
chwila
Ona czeka chwilę
inizia ad imparare
der Moment, -e
Sie wartet einen Moment
poczekać chwilę
Ona czeka chwilę
inizia ad imparare
einen Moment warten
Sie wartet einen Moment
i
Ona czeka chwilę i dodaje jeszcze trochę mleka
inizia ad imparare
und
Sie wartet einen Moment und gibt noch etwas Milch dazu
dodać
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
inizia ad imparare
dazugeben
Sie gibt noch etwas Milch dazu
trochę
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
inizia ad imparare
etwas
Sie gibt noch etwas Milch dazu
mleko
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
inizia ad imparare
die Milch
Sie gibt noch etwas Milch dazu
trochę mleka
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
inizia ad imparare
etwas Milch
Sie gibt noch etwas Milch dazu
potem
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
inizia ad imparare
dann
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
chleb
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
inizia ad imparare
das Brot, -e
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
świeżo
dopiero co
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
inizia ad imparare
frisch
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
podgrzany w tosterze
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
inizia ad imparare
getoastet
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
świeżo podgrzany w tosterze chleb
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
inizia ad imparare
das frisch getoastete Brot
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
kłaść na wierzchu
Ona kładzie na wierzchu trochę dżemu
inizia ad imparare
daraufmachen
Sie macht etwas Marmelade darauf
dżem
Ona kładzie na wierzchu trochę dżemu
inizia ad imparare
die Marmelade, -n
Sie macht etwas Marmelade darauf
siadać
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
inizia ad imparare
sich setzen
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
na krótko
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
inizia ad imparare
kurz
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
stół kuchenny
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
inizia ad imparare
der Küchentisch, -e
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
siadać do stołu
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
inizia ad imparare
sich an den Tisch setzen
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
przy
przy stole
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
inizia ad imparare
an
am Tisch
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
kartkować
Ona kartkuje w "Morgenpost"
inizia ad imparare
blättern
Sie blättert in der "Morgenpost"
w
Ona kartkuje w "Morgenpost"
inizia ad imparare
in + D.
Sie blättert in der "Morgenpost"
wypadek
wypadek w Kreuzbergu
inizia ad imparare
der Unfall, die Unfälle
Unfall in Kreuzberg
to
To jest przecież zaraz za rogiem
inizia ad imparare
das
Das ist ja gleich um die Ecke
przecież
To jest przecież zaraz za rogiem
inizia ad imparare
ja
Das ist ja gleich um die Ecke
zaraz
To jest przecież zaraz za rogiem
inizia ad imparare
gleich
Das ist ja gleich um die Ecke
za rogiem
To jest przecież zaraz za rogiem
inizia ad imparare
um die Ecke
Das ist ja gleich um die Ecke
róg
za rogiem
inizia ad imparare
die Ecke, -n
um die Ecke
lekarz
Lekarze strajkują...
inizia ad imparare
der Arzt, die Ärzte
Ärzte streiken...
strajkować
Lekarze strajkują...
inizia ad imparare
streiken
Ärzte streiken...
lotnisko
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
inizia ad imparare
der Flughafen, die Flughäfen
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
potrzebować
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
inizia ad imparare
brauchen
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
więcej
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
inizia ad imparare
mehr
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
pieniądze
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
inizia ad imparare
das Geld
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
200 dwieście
200 mln euro
inizia ad imparare
zweihundert
200 Millionen Euro
1 000 000 milion
200 mln euro
inizia ad imparare
eine Million
200 Millionen Euro
Euro
200 mln euro
inizia ad imparare
Euro
200 Millionen Euro
czytać
Ona czyta cicho
inizia ad imparare
lesen
Sie liest leise
cicho
Ona czyta cicho
inizia ad imparare
leise
Sie liest leise
nagle
Nagle ona patrzy na zegarek
inizia ad imparare
plötzlich
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
patrzeć na
Nagle ona patrzy na zegarek
inizia ad imparare
sehen auf + Akk.
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
zegarek
Nagle ona patrzy na zegarek
inizia ad imparare
die Uhr, -en
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
wypić, dopić
Ona wypija bardzo szybko herbatę
inizia ad imparare
austrinken
Sie trinkt den Tee sehr schnell aus
szybko
Ona wypija bardzo szybko herbatę
inizia ad imparare
schnell
Sie trinkt den Tee sehr schnell aus
gazeta
inizia ad imparare
die Zeitung, -en
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
torba
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
inizia ad imparare
die Tasche, -n
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
jedna
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
inizia ad imparare
eine
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
dłoń, ręka
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
inizia ad imparare
die Hand, Hände
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
wziąć w jedną rękę
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
inizia ad imparare
in die eine Hand nehmen
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
tost
Ona bierze tosta w drugą rękę
inizia ad imparare
der Toast, -s
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
wziąć w drugą rękę
Ona bierze tosta w drugą rękę
inizia ad imparare
in die andere Hand nehmen
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
inna
Ona bierze tosta w drugą rękę
inizia ad imparare
andere
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
biegać
Ona wybiega za drzwi
inizia ad imparare
laufen
Sie läuft aus der Tür
drzwi
Ona wybiega za drzwi
inizia ad imparare
die Tür, -en
Sie läuft aus der Tür
ze środka / z / z wewnątrz
Ona wybiega za drzwi
inizia ad imparare
aus
Sie läuft aus der Tür
wybiec za drzwi
Ona wybiega za drzwi
inizia ad imparare
aus der Tür laufen
Sie läuft aus der Tür
ja
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
ich
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
móc
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
können
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
nie
stawiane przed czasownikiem
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
nicht
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
na samym początku
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
gleich am Anfang
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
początek
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
der Anfang, Anfänge
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
na początku
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
am Anfang
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
zbyt / zbytnio
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
zu
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
późno
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
spät
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
przyjść
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
kommen
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
spóźnić się
Nie mogę na samym początku się spóźnić
inizia ad imparare
zu spät kommen
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
myśleć
... myśli ona
inizia ad imparare
denken
... denkt sie
biec do
Ona biegnie szybko na stację metra
inizia ad imparare
laufen zu
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
metro
Ona biegnie szybko na stację metra
inizia ad imparare
die U-Bahn, -en
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
stacja metra
Ona biegnie szybko na stację metra
inizia ad imparare
die U-Bahn-Station, -en
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
pogoda
Pogoda jest ładna
inizia ad imparare
das Wetter
Das Wetter ist gut
ładna
o pogodzie
Pogoda jest ładna
inizia ad imparare
gut
Das Wetter ist gut
słońce
Słońce świeci
inizia ad imparare
die Sonne, -n
Die Sonne scheint
świecić
o słońcu
Słońce świeci
inizia ad imparare
scheinen
Die Sonne scheint
świeci słońce
Słońce świeci i jest chłodno, ale nie zimno
inizia ad imparare
die Sonne scheint
Die Sonne scheint und es ist frisch, aber nicht kalt
chłodno
Jest chłodno, ale nie zimno
inizia ad imparare
frisch
Es ist frisch, aber nicht kalt
ale
Jest chłodno, ale nie zimno
inizia ad imparare
aber
Es ist frisch, aber nicht kalt
zimno
Jest chłodno, ale nie zimno
inizia ad imparare
kalt
Es ist frisch, aber nicht kalt
w metrze
W metrze jest dużo ludzi
inizia ad imparare
in der U-Bahn
In der U-Bahn sind viele Menschen
w
W metrze jest dużo ludzi
inizia ad imparare
in + D.
In der U-Bahn sind viele Menschen
wielu
W metrze jest dużo ludzi
inizia ad imparare
viele
In der U-Bahn sind viele Menschen
człowiek
W metrze jest dużo ludzi
inizia ad imparare
der Mensch, -en
In der U-Bahn sind viele Menschen
do
do pracy
inizia ad imparare
zu
zur Arbeit
praca
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
inizia ad imparare
die Arbeit
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
uniwersytet
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
inizia ad imparare
die Universität, -en
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
jechać do pracy
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
inizia ad imparare
zur Arbeit fahren
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
jechać
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
inizia ad imparare
fahren
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
często
Często są oni zmęczeni
inizia ad imparare
oft
Oft sind sie müde
oni
Oni obserwują Samantę
inizia ad imparare
sie
Oft sind sie müde
obserwować
Oni obserwują Samantę
inizia ad imparare
beobachten
Sie beobachten Samantha
dlaczego?
Dlaczego jest ona już tak radosna?
inizia ad imparare
warum?
Warum ist sie schon so fröhlich?
już
Dlaczego jest ona już tak radosna?
inizia ad imparare
schon
Warum ist sie schon so fröhlich?
tak
Dlaczego jest ona już tak radosna?
inizia ad imparare
so
Warum ist sie schon so fröhlich?
radosny
Dlaczego jest ona już tak radosna?
inizia ad imparare
fröhlich
Warum ist sie schon so fröhlich?
przecież
To jest przecież nienormalne o tej porze
inizia ad imparare
doch
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
normalne
To jest przecież nienormalne o tej porze
inizia ad imparare
normal
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
o
przy podawaniu czasu
To jest przecież nienormalne o tej porze
inizia ad imparare
um
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
ta
To jest przecież nienormalne o tej porze
inizia ad imparare
diese
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
czas, pora
To jest przecież nienormalne o tej porze
inizia ad imparare
die Uhrzeit, -en
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
o tej porze
To jest przecież nienormalne o tej porze
inizia ad imparare
um diese Uhrzeit
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
starszy
... myśli starsza kobieta
inizia ad imparare
älter
... denkt eine ältere Frau
kobieta
... myśli starsza kobieta
inizia ad imparare
die Frau, -en
... denkt eine ältere Frau
blondynka
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
inizia ad imparare
die Blondine, -n
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
mieć
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
inizia ad imparare
haben
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
z pewnością
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
inizia ad imparare
bestimmt
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
lepszy
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
inizia ad imparare
besser
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
praca
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
inizia ad imparare
der Job, -s
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
niż
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
inizia ad imparare
als
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
inny
... myśli inny mężczyzna
inizia ad imparare
anderer
... denkt ein anderer Mann
mężczyzna
... myśli inny mężczyzna
inizia ad imparare
der Mann, Männer
... denkt ein anderer Mann
teraz
Samantha jest teraz rozbudzona
inizia ad imparare
jetzt
Samantha ist jetzt wach
rozbudzony
Samantha jest teraz rozbudzona
inizia ad imparare
wach
Samantha ist jetzt wach
uśmiechać się
Ona się uśmiecha
inizia ad imparare
lächeln
Sie lächelt
średniego wzrostu
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
inizia ad imparare
mittelgroß
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
szczupły
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
inizia ad imparare
schlank
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
w dobrej kondycji
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
inizia ad imparare
fit
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
jej
Jej twarz wygląda młodo
inizia ad imparare
ihr
Ihr Gesicht sieht jung aus
twarz
Jej twarz wygląda młodo
inizia ad imparare
das Gesicht, -er
Ihr Gesicht sieht jung aus
wyglądać
Jej twarz wygląda młodo
inizia ad imparare
aussehen
Ihr Gesicht sieht jung aus
młody
Jej twarz wygląda młodo
inizia ad imparare
jung
Ihr Gesicht sieht jung aus
prawie / niemal
Jej twarz wygląda młodo, niemal młodzieńczo
inizia ad imparare
fast
Ihr Gesicht sieht jung aus, fast jugendlich
młodzieńczo
Jej twarz wygląda młodo, niemal młodzieńczo
inizia ad imparare
jugendlich
Ihr Gesicht sieht jung aus, fast jugendlich
zielony
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
inizia ad imparare
grün
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
oko
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
inizia ad imparare
das Auge, -n
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
w kolorze ciemnego blondu
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
inizia ad imparare
dunkelblond
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
włosy
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
inizia ad imparare
das Haar
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
mieć blond włosy
Ona ma blond włosy
inizia ad imparare
blondes Haar haben
Sie hat blondes Haar
ramię
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
inizia ad imparare
die Schulter, -n
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
do
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
inizia ad imparare
bis zu
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
sięgać do ramion
o włosach
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
inizia ad imparare
bis zu den Schultern gehen
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
dziś
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
inizia ad imparare
heute
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
nosić
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
inizia ad imparare
tragen
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
jako
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
inizia ad imparare
als
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
kucyk
fryzura
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
inizia ad imparare
der Pferdeschwanz, Pferdeschwänze
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
związany
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
inizia ad imparare
gebunden
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
związane w kucyk
o włosach
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
inizia ad imparare
als Pferdeschwanz gebunden
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
robić
To robi ona głównie, kiedy pracuje
inizia ad imparare
tun
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
głównie
To robi ona głównie, kiedy pracuje
inizia ad imparare
meistens
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
jeśli; kiedy
To robi ona głównie, kiedy pracuje
inizia ad imparare
wenn
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
pracować
To robi ona głównie, kiedy pracuje
inizia ad imparare
arbeiten
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
ciemnoszary
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
inizia ad imparare
dunkelgrau
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
marynarka
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
inizia ad imparare
der Blazer, -
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
z
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
inizia ad imparare
mit
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
biały
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
inizia ad imparare
weiß
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
bluzka
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
inizia ad imparare
die Bluse, -n
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
wąski, ciasny
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
inizia ad imparare
eng
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
dżinsy
w liczbie pojedynczej - w domyśle jedna para
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
inizia ad imparare
die Jeans, -
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
skórzane buty
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
inizia ad imparare
die Lederschuhe
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
ponieważ
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
inizia ad imparare
weil
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
poranek
o poranku; rano
inizia ad imparare
der Morgen, -
am Morgen
rano
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
inizia ad imparare
am Morgen
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
też / również
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
inizia ad imparare
auch
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
szalik
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
inizia ad imparare
der Schal, -s
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
jak
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
inizia ad imparare
wie
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
wyglądać jak
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
inizia ad imparare
aussehen wie
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
doświadczony
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
inizia ad imparare
erfahren
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
policjantka
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
inizia ad imparare
die Polizistin, -nen
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
cała
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
inizia ad imparare
ganze
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job
jazda; przejazd
przejazd metrem
inizia ad imparare
die Fahrt, -en
die U-Bahn-Fahrt
przejazd metrem
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
inizia ad imparare
die U-Bahn-Fahrt, -en
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job
myśleć o
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
inizia ad imparare
denken an + Akk.
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job

Devi essere accedere per pubblicare un commento.