Seite 73 - 87 MD2

 0    30 schede    natkaswierczek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pada cały czas
inizia ad imparare
es regnet die ganze Zeit
niebo
inizia ad imparare
der Himmel
Czy dzisiaj jest pochmurno?
inizia ad imparare
Ist es heute bewölkt?
słońce świeci
inizia ad imparare
die Sonne scheint
parasol -
Kiedy pada, biorę ze sobą parasol.
inizia ad imparare
der Regenschrim –
Wenn es regnet, nehme ich den Regenschrimm mit.
wieje wiatr
inizia ad imparare
der Wind weht
złamany / zepsuty
inizia ad imparare
kaputt
mokro
Ziemia ciągle jeszcze jest mokra po deszczu.
inizia ad imparare
nass
Die Erde ist noch nass nach dem Regen.
suchy
Zimą moja skóra staje się bardzo sucha.
inizia ad imparare
trocken
Im Winter wird meine Haut sehr trocken.
jest mgliście
inizia ad imparare
es ist neblig
jest ciepło / zimno / chłodno / gorąco
inizia ad imparare
es ist warm/ kalt/ kühl / heiß
pada śnieg
inizia ad imparare
es schneit
Jak była pogoda wczoraj?
inizia ad imparare
Wie war das Wetter gestern?
nosić
Zawsze noszę t-shirt i jeansy.
inizia ad imparare
tragen
Ich trage immer das T-shirt und die Jeans.
płaszcz
inizia ad imparare
der Mantel (die Mäntel)
czapka
inizia ad imparare
die Mütze, -n
konieczny
Musimy się koniecznie spotkać!
inizia ad imparare
unbedingt
Wir müssen uns unbedingt treffen!
mieć dwie lewe ręce
inizia ad imparare
zwei linke Hände haben
malować
Maluje swojego przyjaciela.
inizia ad imparare
malen
Sie malt ihren Freund.
świetnie!
Miasto jest świetne!
inizia ad imparare
toll!
Die Stadt ist toll!:)
język obcy
inizia ad imparare
die Fremdsprache
szkoła językowa
inizia ad imparare
die Sprachschule
Wie oft besuchst du die Sprachschule?
możliwy
inizia ad imparare
möglich
grać na skrzypcach
inizia ad imparare
Geige spielen
grać na perkusji
inizia ad imparare
Schlagzeug spielen
ktoś
Chcę kogoś spotkać.
inizia ad imparare
jemand
Ich will jemanden treffen.
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
inizia ad imparare
niemand
Niemand spricht mit mir.
bogaty
Mój wujek jest bardzo bogaty.
inizia ad imparare
reich
Mein Onkel ist sehr reich.
biedny
Rodzina Anny jest bardzo biedna.
inizia ad imparare
arm
Annas Familie ist sehr arm.
taki biedny, że
inizia ad imparare
so arm, dass

Devi essere accedere per pubblicare un commento.