Seks jesienny ptaków

5  1    15 schede    EBiS
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jak u ptaków objawiają się jesienne zaloty?
inizia ad imparare
Ptaki śpiewają, bronią swego terytorium, próbują kopulować, budują gniazda.
Które ptaki mają jesienią ochotę na seks: wędrowne, osiadłe, i wędrowne i osiadłe?
inizia ad imparare
I wędrowne, i osiadłe.
Czy jesienne zaloty są tak samo intensywne jak wiosenne?
inizia ad imparare
Nie, są mniej intensywne.
Od czego zazwyczaj zależy intensywność zalotów?
inizia ad imparare
Od poziomu testosteronu.
Jakie konsekwencje dla organizmu ptaków ma wzmożona produkcja testosteronu?
inizia ad imparare
Zmniejszenie odporności immunologicznej, większa szansa zranienia, większe narażenie na stanie się ofiarą drapieżnika, na nowotwory i hypertrofię mięśni.
Jaki poziom testosteronu zaobserwowano u ptaków podejmujących jesienne zaloty – wysoki czy niski?
inizia ad imparare
Niski.
Jak wyjaśnia się, że mimo niskiego poziomu testosteronu ptaki są agresywne, bronią terytorium i łączą się w pary?
inizia ad imparare
Najbardziej prawdopodobna hipoteza: mózg może syntetyzować „od nowa” płciowe sterydy z cholesterolu (Wingfield & Soma, 2002).
Jak sprawdzono, że zachowania seksualne ptaków mogą być niezależne od hormonów produkowanych w gruczołach płciowych?
inizia ad imparare
Eksperymentalnie kastrowano samców paskówki śpiewnej, a mimo to dalej śpiewały i broniły terytorium (Wingfield, 1994).
Czym odróżnia się obrona terytorium niemająca charakteru seksualnego?
inizia ad imparare
Bronią go grupy składające się z dwu lub więcej osobników o dowolnym składzie płci; u gatunków tych stwierdza się bardzo niski poziom testosteronu (Wingfield et al., 1997); ma ona zapewnić terytorium pokarmowe na zimę.
Przykłady ptaków, u których obrona terytorium nie ma charakteru seksualnego:
inizia ad imparare
Kowalik (Sitta europaea), rudzik (Eritha cusrubecula), dzięcioł duży (dryocopus major), przedrzeźniacz północny.
Najmniej kosztowny sposób obrony terytorium to:
inizia ad imparare
Śpiew (zużywa mniej energii niż walka i nie prowadzi do ewentualnego kalectwa).
O czym informuje samicę jakość śpiewu samca?
inizia ad imparare
O jego kondycji (Searce & Andersen, 1986; Grey-Smith, 1982). Długość śpiewu i repertuar mogą informować samicę o jakości jego terytorium, zdolności do zdobywania pokarmu (Reid, 1987; Radasäter & Jacobsson, 1989; Hasselquist, 1998) oraz zdolności do uczenia się (Nowicki, 1998, 2000).
Dlaczego zaloty jesienne mają duże znaczenie dla ptaków osiadłych?
inizia ad imparare
Bo dzięki zdobyciu informacji o siedliskach (public information) zyskują szansę wychowania w przyszłym roku większej liczby potomstwa dożywającego do okresu dojrzałości i dającego więcej potomstwa.
Dlaczego zaloty jesienne zostały zachowane w procesie ewolucji?
inizia ad imparare
Ponieważ ptaki połączone w pary jesienią i posiadające terytorium wcześniej rozpoczynają na wiosnę lęgi. Warunkuje to większe zniesienia, większą przeżywalność piskląt i więcej lęgów w danym okresie lęgowym. Ponadto gniazda zbudowane jesienią przez ptaki z gatunków osiadłych zimą stają się miejscem noclegu i są przyczyną mniejszej śmiertelności zimowej ich właścicieli gniazd. Zaloty jesienne są też pierwszą próbą wyboru miejsca lęgowego w optymalnym środowisku.
Kiedy kończą się zaloty jesienne ptaków?
inizia ad imparare
Z nastaniem chłodów, w pierwszej dekadzie listopada.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.