Skrajnie uproszczona gramatyka - Extrémně zjednodušená gramatika

 0    9 schede    VocApp
 
Domanda język polski Risposta język polski
Akcent
inizia ad imparare
Akcent zawsze pada na pierwszą sylabę.
Rodzaj gramatyczny
inizia ad imparare
Tak jak w polskim, w czeskim są cztery rodzaje gramatyczne (nie trzy!) - nijaki, żeński, męski ożywiony i męski nieożywiony.
Składnia
inizia ad imparare
Porządek słów w czeskim jest bardzo elastyczny, tak jak w j. polskim. Podstawowa kolejność słów to: temat, czasownik, dopełnienie.
Koniugacja
inizia ad imparare
Czasowniki mają różne końcówki w zależności od odmiany.
+5 schede
La lezione è parte del corso
"Czeski: dzień drugi"
(Un totale di 265 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.