Skrajnie Uproszczona Gramatyka

 0    7 schede    VocApp
 
Domanda język polski Risposta język polski
Męskie/żeńskie przymiotniki
inizia ad imparare
Jeśli przymiotnik kończy się na -o, to jest rodzaju męskiego. Poprzez zmianę końcówki z -o na -a otrzymujemy rodzaj źeński przymiotnika.
Liczba mnoga
inizia ad imparare
Liczbę mnogą tworzy się poprzez dodanie -s jeśli rzeczownik kończy się na samogłoskę. Natomiast jeśli rzeczownik zakończony jest spółgłoską, dodajemy -es.
Przedimki określone
inizia ad imparare
Przedimki określone w języku galicyjskim: ¨o¨ dla l. poj. r. m., ¨a¨ dla l. poj. r. ż., ¨os¨ dla l.mn. r. m. i ¨as¨ dla l.mn. r. ż.
+4 schede
La lezione è parte del corso
"Galicyjski: dzień drugi"
(Un totale di 264 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.