Skrajnie uproszczona gramatyka - Grammatica estremamente semplificata

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
włoski narzeczony
Rzeczowniki i przymiotniki mają 3 typowe końcówki: -o, -a i -e. Końcówka -o w rzeczownikach i przymiotnikach sygnalizuje rodzaj męski. Dotyczy to też imion, np. Marco, Pietro.
inizia ad imparare
un fidanzato italiano
amerykańska dziewczyna
-a na końcu rzeczowników i przymiotników sygnalizuje rodzaj żeński. Tak też kończą się żeńskie imiona, np. Antonella, Federica.
inizia ad imparare
una ragazza americana
francuski profesor
Rzeczownik i przymiotnik z końcówką -e: te same formy dla obu rodzajów: "insegnante" może oznaczać nauczyciela lub nauczycielkę; ragazzo intelligente (inteligentny chłopak) - ragazza intelligente (inteligentna dziewczyna).
inizia ad imparare
un professore francese
sympatyczny nauczyciel
Przymiotnik na ogół znajduje się po rzeczowniku. Ale są wyjątki - patrz kolejny przykład.
inizia ad imparare
un insegnante simpatico
francuscy profesorowie
Końcówka -e zamienia się na -i.
inizia ad imparare
professori francesi
włoscy narzeczeni
W liczbie mnogiej końcówka -o (rzeczownika i przymiotnika) zamienia się na -i.
inizia ad imparare
fidanzati italiani
amerykańskie dziewczyny
Końcówka -a zamienia się na -e
inizia ad imparare
ragazze americane
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Włoski: dzień drugi"
(Un totale di 358 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.