Skrajnie uproszczona gramatyka - Ypatingai palengvinta gramatika

 0    17 schede    VocApp
 
Domanda język polski Risposta język polski
rodzaj męski
inizia ad imparare
Istnieją cztery najpopularniejsze przyrostki wskazujące na męski rodzaj słowa: „-as”, „-jas”; „-us” i „-is”.
alfabet
inizia ad imparare
Język litewski składa się z 24 liter łacińskich i 9 liter litewskich (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž)
Literka "ž" brzmi jak polskie "ż".
rodzaj żeński
inizia ad imparare
Istnieją cztery najpopularniejsze przyrostki wskazujące żeńską formę słowa: „-a”; „-ja”; "-ja"; i „-ė”.
przysłówek
inizia ad imparare
Dla przysłówków istnieje przyrostek „- (i) ai”.
szybki -> greitas (n.); szybko -> greitai (adv.)
czas przyszły
inizia ad imparare
Najczęstszy przyrostek dla cz. przyszłego: „-s”.
„To się w końcu wydarzy”. -> „Tai galiausiai įvyks”.
strona czynna
inizia ad imparare
Strona czynna wyróżnia się czterema rodzajami: orientacyjny (podstawowy); pośredni (czasami nazywany „imiesłowem biernym”); imperatyw (polecenie) (angielski odpowiednik „Let's ___!”); i warunkowe (zdania z "jeśli ")
liczba mnoga
inizia ad imparare
Częsty przyrostek: liczby mnogiej "-s"
Są jednak wyjątki, tzn. w niektórych przypadkach, w l. p. końcówka "-us" zmieni się na "-ūs" w l.mn.
+10 schede
La lezione è parte del corso
"Litewski: dzień drugi"
(Un totale di 314 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.