słówka cz 5

 0    31 schede    guest1990619
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kreatywność
inizia ad imparare
creativity
wychowawczy, edukacyjny
inizia ad imparare
educational
gracz
inizia ad imparare
gamer
gatunek
inizia ad imparare
genre
koordynacja wzrokowo-ruchowa
inizia ad imparare
hand-eye coordination
przenośny, podręczny
inizia ad imparare
handheld
przywodztwo
inizia ad imparare
leadership
przeszkoda
inizia ad imparare
obstacle
przeciwnik
inizia ad imparare
opponent
rozwiazywanie problemow
inizia ad imparare
problem-solving
redukować, obniżać
inizia ad imparare
reduce
strzelec
inizia ad imparare
shooter
powiązać informacje potrzebne do rozwiazywania zagadki
inizia ad imparare
solve clues
przemoc
inizia ad imparare
violence
wizja
inizia ad imparare
vision
adapter
inizia ad imparare
adaptor
rozmawiać w internecie
inizia ad imparare
chat online
dyskusja
inizia ad imparare
debate
zależny
inizia ad imparare
dependent
wydajny
inizia ad imparare
efficient
osobiście, twarzą w twarz
inizia ad imparare
face to face
gamepad (urządzenie sterujące używane w grach komputerowych)
inizia ad imparare
gamepad
ogrzewać
inizia ad imparare
heat
być na bieżąco
inizia ad imparare
keep up with
oświetlać
inizia ad imparare
light
zmotoryzowany
inizia ad imparare
motorised
wtyczka
inizia ad imparare
plug
pilot zdalnego sterowania
inizia ad imparare
remote control
gniazdko elektryczne
inizia ad imparare
socket
wpatrywać się w coś
inizia ad imparare
stare at sth
włącznik
inizia ad imparare
switch

Devi essere accedere per pubblicare un commento.