słówka na egzamin

 0    58 schede    pio522
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oszacować, ocenić
inizia ad imparare
assess
pomagać
inizia ad imparare
assist
uczęszczać, być obecnym
inizia ad imparare
attend
oceniać, szacować, określić
inizia ad imparare
evaluate
obniżka
inizia ad imparare
discount
aktualny
inizia ad imparare
current
Oczekiwania
inizia ad imparare
expectations
klienci zewnętrzni
inizia ad imparare
external customers
wymagać
inizia ad imparare
require
zapewniać, dostarczać
inizia ad imparare
provide
układ, rozmieszczenie
inizia ad imparare
layout
dopasować do potrzeb
inizia ad imparare
adapted to the needs
Opieka nad klientem
inizia ad imparare
customer care
wyposażenie
inizia ad imparare
equipment
spełniają ich oczekiwania
inizia ad imparare
meet their expectstion
miejsce
inizia ad imparare
venue
podwładni
inizia ad imparare
subordinates
rozejrzeć się
inizia ad imparare
look around
odświeżać
inizia ad imparare
freshen up
wystawa
inizia ad imparare
exibition
równoważny, będący odpowiedznikiem
inizia ad imparare
equivalent
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities
gość
inizia ad imparare
guest
wynik
inizia ad imparare
outcome
odebrać cię
inizia ad imparare
pick you up
zakaz
inizia ad imparare
ban
przyznać
inizia ad imparare
admit
oprowadzić gości
inizia ad imparare
show the visitors around
montować
inizia ad imparare
assemble
odprawić się
inizia ad imparare
check-in
podróż
inizia ad imparare
voyage
twojej podróży
inizia ad imparare
your journey
podróżuje w interesach
inizia ad imparare
travels on business
podróż służbowa
inizia ad imparare
business trip
pozwiedzać
inizia ad imparare
sightseeing
pracują w nadgodzinach
inizia ad imparare
they work overtime
płatny urlop
inizia ad imparare
paid leave
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
wziąć urlop
inizia ad imparare
take a vacation
wziąć pię dni wolnego od
inizia ad imparare
take five days off from
męczące
inizia ad imparare
tiresome
męczący
inizia ad imparare
tiring
pracować w nienormowanym czasie pracy
inizia ad imparare
work in non-standard working hours
przydzielone zadanie
inizia ad imparare
assigned task
przydzielone mi zadanie
inizia ad imparare
task assigned to me
znudzony
inizia ad imparare
bored
nudny
inizia ad imparare
boring
dział produkcji
inizia ad imparare
production department
przyjemny
inizia ad imparare
enjoyable
podekscytowany
inizia ad imparare
excited
rozradowany
inizia ad imparare
overjoyed
rozanielony, przynoszący radość
inizia ad imparare
exhilarated
dział osobowy
inizia ad imparare
personal department
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
zakwaterowanie
inizia ad imparare
accommodation
znaleźć wolny czas
inizia ad imparare
find free time
dostęp
inizia ad imparare
access
dostosować
inizia ad imparare
customize

Devi essere accedere per pubblicare un commento.