Słownictwo Specjalistyczne

 0    173 schede    4xt666
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
perpendicular lines
inizia ad imparare
prostopadłe linie
equal
inizia ad imparare
równy
angles
inizia ad imparare
kąty
right Angles
inizia ad imparare
kąty proste
parallelogram
inizia ad imparare
równoległobok
quadrilateral
inizia ad imparare
czworokąt
rectangle
inizia ad imparare
prostokąt
triangle
inizia ad imparare
trójkąt
square
inizia ad imparare
kwadrat
circle
inizia ad imparare
koło
diameter
inizia ad imparare
średnica
mass
inizia ad imparare
masa
compared with
inizia ad imparare
w stosunku do
comparatively small
inizia ad imparare
stosunkowo mały
relatively close
inizia ad imparare
stosunkowo blisko
visible in the sky
inizia ad imparare
widoczne na niebie
gravitation attraction
inizia ad imparare
przyciąganie grawitacyjne
weak
inizia ad imparare
słaby
incapable of holding atmosphere
inizia ad imparare
niezdolny do utrzymywania atmosfery
consist of
inizia ad imparare
składać się z
elements
inizia ad imparare
elementy
difference
inizia ad imparare
różnica
defined
inizia ad imparare
zdefiniowane
equidistant
inizia ad imparare
równo oddalony
polygons
inizia ad imparare
wielokąty
proportional
inizia ad imparare
proporcjonalny
rhombus
inizia ad imparare
romb
star
inizia ad imparare
gwiazda
absolutely constant
inizia ad imparare
absolutnie stała
Orbit
inizia ad imparare
Orbita
perfect circle
inizia ad imparare
doskonałe koło
ellipse
inizia ad imparare
elipsa
surface temperature
inizia ad imparare
temperatura powierzchni
outer layer
inizia ad imparare
Warstwa zewnętrzna
divisibility
inizia ad imparare
podzielność
end digit
inizia ad imparare
cyfra końcowa
digit
inizia ad imparare
cyfra
corrosion
inizia ad imparare
korozja
scientists
inizia ad imparare
naukowcy
gradually
inizia ad imparare
stopniowo
various installations
inizia ad imparare
różne instalacje
apparatus
inizia ad imparare
aparatura
equipment
inizia ad imparare
wyposażenie
rusting
inizia ad imparare
rdzewienie
form of corrosion
inizia ad imparare
forma korozji
process of combustion
inizia ad imparare
proces spalania
protected from water
inizia ad imparare
chroniony przed wodą
achieved by painting
inizia ad imparare
osiągnięte przez malowanie
galvanising
inizia ad imparare
cynkowanie
mean distance
inizia ad imparare
średnia odległość
approximately
inizia ad imparare
około
covered with
inizia ad imparare
pokryta
thick atmosphere
inizia ad imparare
gęsta atmosfera
telescope observation
inizia ad imparare
obserwacje teleskopowe
carbon dioxide
inizia ad imparare
dwutlenek węgla
conditions
inizia ad imparare
warunki
cloudy atmosphere
inizia ad imparare
pochmurna atmosfera
weight of atom
inizia ad imparare
masa atomu
nucleus
inizia ad imparare
jądro
proton and neutron
inizia ad imparare
proton i neutron
it Department
inizia ad imparare
Dział IT
quality assurance
inizia ad imparare
zapewnienie jakości
data processing
inizia ad imparare
przetwarzanie danych
information security
inizia ad imparare
bezpieczeństwo informacji
Hardware
inizia ad imparare
Sprzęt komputerowy
software
inizia ad imparare
oprogramowanie
technical support
inizia ad imparare
wsparcie techniczne
code
inizia ad imparare
kod
data
inizia ad imparare
dane
desktop
inizia ad imparare
pulpit
laptops and tablets
inizia ad imparare
laptopy i tablety
Computing system
inizia ad imparare
System komputerowy
motherboard
inizia ad imparare
płyta główna
case
inizia ad imparare
obudowa
processor
inizia ad imparare
procesor
random access memory (RAM)
inizia ad imparare
pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
cooling fan
inizia ad imparare
wentylator chłodzący
expansion cards
inizia ad imparare
Karty rozszerzeń
hard drive
inizia ad imparare
dysk twardy
power supply
inizia ad imparare
Zasilanie
Universal serial bus usb
inizia ad imparare
Uniwersalna magistrala szeregowa USB
Mouse
inizia ad imparare
Mysz
scanner
inizia ad imparare
skaner
touch screen
inizia ad imparare
ekran dotykowy
network connections
inizia ad imparare
połączenia sieciowe
Cat5 cable
inizia ad imparare
Kabel kategorii piątej
lan
inizia ad imparare
sieć lokalna
Wireless local area network
inizia ad imparare
Bezprzewodowa Sieć Lokalna
Wireless signal
inizia ad imparare
Sygnał bezprzewodowy
Simple Solutions
inizia ad imparare
Proste rozwiązania
graphical user interface (GUI)
inizia ad imparare
graficzny interfejs użytkownika (GUI)
pointer
inizia ad imparare
kursor
shortcuts
inizia ad imparare
Skróty
folders
inizia ad imparare
foldery
special icons
inizia ad imparare
specjalne ikony
minimize
inizia ad imparare
zminimalizować
maximize
inizia ad imparare
maksymalizacji
select command
inizia ad imparare
wybierz polecenie
formatting
inizia ad imparare
formatowanie
password
inizia ad imparare
hasło
domain name
inizia ad imparare
Nazwa domeny
username
inizia ad imparare
nazwa użytkownika
attachments
inizia ad imparare
Załączniki
high-resolution
inizia ad imparare
wysoka rozdzielczość
use spreadsheet
inizia ad imparare
użyj arkusza kalkulacyjnego
Computer Services
inizia ad imparare
Usługi komputerowe
mathematical methods
inizia ad imparare
metody matematyczne
exact Sciences
inizia ad imparare
nauki ścisłe
results
inizia ad imparare
wyniki
objective knowledge
inizia ad imparare
obiektywna wiedza
precise prediction
inizia ad imparare
precyzyjne przewidywanie
quantitative expressions
inizia ad imparare
wyrażenia ilościowe
measurements
inizia ad imparare
Pomiary
branches of mathematics
inizia ad imparare
gałęzie matematyki
spherical shape
inizia ad imparare
kulisty kształt
investigation
inizia ad imparare
śledztwo
understanding of natural phenomena
inizia ad imparare
zrozumienie zjawisk naturalnych
repeatability
inizia ad imparare
Powtarzalność
information processing
inizia ad imparare
przetwarzanie informacji
law's of natural
inizia ad imparare
prawo naturalne
data collection
inizia ad imparare
kolekcja danych
descriptions
inizia ad imparare
Opisy
criteria
inizia ad imparare
Kryteria
falsifiability
inizia ad imparare
falsyfikowalność
biophysics
inizia ad imparare
biofizyka
graphical representation
inizia ad imparare
Reprezentacja graficzna
structural formula
inizia ad imparare
formuła strukturalna
reactions
inizia ad imparare
Reakcje
molecular scale
inizia ad imparare
skala molekularna
atoms and molecules
inizia ad imparare
atomy i cząsteczki
large-scale applications
inizia ad imparare
aplikacje na dużą skalę
universe
inizia ad imparare
wszechświat
focus and interactions
inizia ad imparare
siły i interakcje
principles and law's
inizia ad imparare
zasady i prawa
formulations of theories
inizia ad imparare
tworzenie teorii
governing laws of the universe
inizia ad imparare
prawa rządzące kosmosem
theory of universal gravitation
inizia ad imparare
teorii powszechnego ciążenia
classical mechanics
inizia ad imparare
Mechanika klasyczna
theory of relativity
inizia ad imparare
teoria względności
thermodynamics
inizia ad imparare
termodynamika
applied physics
inizia ad imparare
Fizyka stosowana
quantum mechanics
inizia ad imparare
mechanika kwantowa
particular area
inizia ad imparare
konkretny obszar
unmanned spacecraft
inizia ad imparare
bezzałogowy statek kosmiczny
distant locations
inizia ad imparare
odległe lokalizacje
celestial objects
inizia ad imparare
ciała niebieskie
Earth's atmosphere
inizia ad imparare
atmosfera ziemska
motion
inizia ad imparare
ruch
stars planets comets and galaxies
inizia ad imparare
gwiazdy planety komety i galaktyki
spectroscope
inizia ad imparare
spektroskop
precious stones
inizia ad imparare
kamienie szlachetne
conjunctions
inizia ad imparare
spójniki
Concepts
inizia ad imparare
pojęcia
Edge
inizia ad imparare
Krawędź
patterns
inizia ad imparare
wzory
relatively close
inizia ad imparare
stosunkowo blisko
categorization
inizia ad imparare
kategoryzacja
computer programs
inizia ad imparare
programy komputerowe
separate field
inizia ad imparare
oddzielna dziedzina
aspects
inizia ad imparare
aspekty
distinctions
inizia ad imparare
różnice
significant role
inizia ad imparare
znacząca rola
physical components
inizia ad imparare
fizyczne komponenty
properties
inizia ad imparare
Właściwości
research
inizia ad imparare
badania
structures
inizia ad imparare
struktury
failure analysis
inizia ad imparare
analiza awarii
aviation accidents
inizia ad imparare
wypadki lotnicze
limitations
inizia ad imparare
Ograniczenia
impact
inizia ad imparare
wpływ
correlation
inizia ad imparare
korelacja
determinants
inizia ad imparare
wyznaczniki
scholars
inizia ad imparare
uczeni

Devi essere accedere per pubblicare un commento.