srodki stylistyczne

 0    31 schede    dami2001
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Alegoria
inizia ad imparare
motyw lub zestaw motywów, który poza dosłownym znaczeniem ma inne ukryte i domyślne
Aliteracja
inizia ad imparare
rozpoczynanie od identycznych głosek sąsiadujących ze sobą wyrazów
Anafora
inizia ad imparare
powtarzanie tego samego sformułowania na początku kolejnych zdań wersów lub akapitów
Animizacja
inizia ad imparare
ożywienie, nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody lub pojęciom cech istot żywych
Antropomorfizacja
inizia ad imparare
rodzaj animizacji, przypisanie zjawiskom natury, tworom nieożywionym, pojęciom, zwierzętom cech ludzkich
Antyteza
inizia ad imparare
zestawienie dwóch wypowiedzi kontrastowych, przeciwnych pod względem znaczenia
Apostrofa
inizia ad imparare
bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, uosobionego przedmiotu, ideii
Archaizm
inizia ad imparare
wyraz pochodzący z czasów minionych, wyszedł on z powszechnego użycia
Epifora
inizia ad imparare
powtarzanie tego samego sformułowania (wyrazu lub zwrotu) na końcu zdania lub wersu
Epitet
inizia ad imparare
określenie rzeczownika, wyrażone najczęciej za pomocą przymiotnika
Eufenizm
inizia ad imparare
odmiana peryfrazy - zastepuje drastyczne, dosadne, wulgarne wyrażenie innym łagodniejszym, osłabiając jego zaczenie
Hiperbola
inizia ad imparare
przedstawienie zjawiska, przedmiotu, czynności w sposób przesadny, wyolbrzymiony. Ma na celu wywarcie na odbiorcy silniejszego wrażenia
Instrumentacja głoskowa
inizia ad imparare
taki dobór wyrazów, aby pewne głoski powtrzały się zponad przeciętną częstotliwością
Inwokacja
inizia ad imparare
rozwinięta apostrofa umieszczana na początku utworu epickiego
Kalambur
inizia ad imparare
rodzaj gry słów, zbliżone, identyczne brzmienie a różne znaczenie
Koncept
inizia ad imparare
wyszukany, oryginalny pomysł kompozycyjny, stylistyczny
Kontrast
inizia ad imparare
zestawienie wyrazów bądź wypowiedzi przeciwstawnych, sprzecznych
Metafora
inizia ad imparare
przenośnia, zestawienie dwóch lub więcej wyrazów, które osobno znaczną coś innego a razem nabierają nowego znaczenia
Neologizm
inizia ad imparare
nowy wyraz nazywający nową rzecz
Oksymoron
inizia ad imparare
rodzaj związku frazeologicznego, który składa się z wyrazów o przeciwstawnej treści
Onomatopeja
inizia ad imparare
wyrazy dźwiękonaśladowcze
Paradoks
inizia ad imparare
zestawienie sprzecznych wewnętrznie kontrastujących znaczeniowo wyrażeń
Parenteza
inizia ad imparare
wypowiedzenie nawiasowe, wtrącenie, dopowiedzenie, dygresja
Personifikacja
inizia ad imparare
uosobienie, rodzaj animizacji, przedstawienie przedmiotów, zwierząt, roślin, pojęć, zjawisk natury, jak działających mówiących postaci ludzkich
Peryfraza
inizia ad imparare
omówienie, zastąpienie konkretnej nazwy jakiegoś zjawiska, czynności, przedmiotu, osoby opisem lub charakterystyką
Przerzutnia
inizia ad imparare
występuje w liryce, polega na przeniesieniu części zdania z jednego wersu do drugiego
Pytanie retoryczne
inizia ad imparare
Pytanie, które nie zostaje użyte w celu otrzymania odpowiedzi
Symbol
inizia ad imparare
Symbol in polacco
znak, przedmiot, pojęcie mające poza znaczeniem dosłownym, ukryte
Wulgaryzm
inizia ad imparare
dosadny, ordynarny wyraz lub związek wyrazowy
Wykrzyknienie
inizia ad imparare
wypowiedzenie zakończone znakiem wykrzyknienia
Wyliczenie
inizia ad imparare
wymienienie w szeregu zdań rzeczy pojęć lub cech

Devi essere accedere per pubblicare un commento.