Subiect - Topic

 0    14 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Voi analiza următoarele domenii...
inizia ad imparare
I shall be looking at the following areas:...
Această prezentare se concentrează pe problematica tipurilor de management.
inizia ad imparare
This presentation focuses on the issue of management styles.
Astfel că motivul prezentării mele de astăzi este spre a informa / discuta / prezenta / analiza...
inizia ad imparare
So the purpose of my presentation today is to inform / discuss / present / analyse...
Subiectul discursului meu este e-marketing.
inizia ad imparare
The theme of my talk is e-marketing.
Ce aș vrea să fac este să discut despre cele mai importante probleme ale acestui subiect.
inizia ad imparare
What I’d like to do is to discuss the most important issues of this topic.
Intenționez să aduc în discuție subiectul legat de proprietatea intelectuală.
inizia ad imparare
I intend to discuss the topic of intellectual property.
Există multe preocupări în ceea ce privește competiția.
inizia ad imparare
There are many concerns regarding competition.
+7 schede
La lezione è parte del corso
"Business English - Prezentări"
(Un totale di 347 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.