Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung

4.5  1    130 schede    VocApp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przedmiot
(szkolny)
inizia ad imparare
das Fach
die Fächer
zajęcia
(lekcje)
inizia ad imparare
die Lehrveranstaltungen
biologia
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Biologie
kein Plural
chemia
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Chemie
kein Plural
fizyka
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Physik
kein Plural
geografia
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Erdkunde
kein Plural
historia
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Geschichte
kein Plural
informatyka
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Informatik
kein Plural
język angielski
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(das) English
kein Plural
język francuski
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(das) Französisch
kein Plural
język niemiecki
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(das) Deutsch
kein Plural
język rosyjski
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(das) Russisch
kein Plural
język polski
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(das) Polnisch
kein Plural
jezyk obcy
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Fremdsprache
kein Plural
matematyka
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Mathematik
kein Plural
muzyka
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Musik
kein Plural
religia
(lekcja)
inizia ad imparare
der Religionsunterricht
die Religionsunterrichte
wychowanie fizyczne
(WF)
inizia ad imparare
der Sport
kein Plural
sztuka
(przedmiot szkolny)
inizia ad imparare
(die) Kunst
kein Plural
chodzić do pierwszej klasy
inizia ad imparare
in die erste Klasse gehen
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
in die Schule gehen
biblioteka
inizia ad imparare
die Bibliothek
die Bibliotheken
biblioteka szkolna
inizia ad imparare
die Schulbibliothek
die Schulbibliotheken
boisko
inizia ad imparare
der Sportplatz
die Sportplätze
klasa
inizia ad imparare
die Klasse
die Klassen
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
die Sporthalle
die Sporthallen
przybory szkolne
inizia ad imparare
die Schulsachen
długopis
inizia ad imparare
der Kugelschreiber
die Kugelschreiber
dyplom
inizia ad imparare
das Diplom
die Diplome
dziennik
(w szkole)
inizia ad imparare
das Klassenbuch
die Klassenbücher
farba
inizia ad imparare
die Farbe
die Farben
gumka
(do ścierania ołówka)
inizia ad imparare
der Radiergummi
die Radiergummis
kalkulator
inizia ad imparare
der Taschenrechner
die Taschenrechner
klej
inizia ad imparare
der Klebstoff
die Klebstoffe
korektor
inizia ad imparare
die Korrekturflüssigkeit
die Korrekturflüssigkeiten
kreda
inizia ad imparare
die Kreide
die Kreiden
kredka
inizia ad imparare
der Buntstift
die Buntstifte
książka ćwiczeń
inizia ad imparare
das Übungsbuch
die Übungsbücher
ławka
(np. w szkole)
inizia ad imparare
die Bank
die Bänke
linijka
(przybór szkolny)
inizia ad imparare
das Lineal
die Lineale
mapa
inizia ad imparare
die Landkarte
die Landkarten
mapa świata
inizia ad imparare
die Weltkarte
die Weltkarten
notes
inizia ad imparare
das Notizbuch
die Notizbücher
nożyczki
inizia ad imparare
die Schere
die Scheren
ołówek
inizia ad imparare
der Bleistift
die Bleistifte
piórnik
inizia ad imparare
die Federtasche
die Federtaschen
plan zajęć
inizia ad imparare
der Stundenplan
die Stundenpläne
tablica
inizia ad imparare
die Tafel
die Tafeln
plecak
inizia ad imparare
der Rucksack
die Rucksäcke
podręcznik
inizia ad imparare
das Lehrbuch
die Lehrbücher
segregator
inizia ad imparare
der Aktenordner
die Aktenordner
strona
(w książce)
inizia ad imparare
die Seite
die Seiten
słownik
inizia ad imparare
das Wörterbuch
die Wörterbücher
temperówka
inizia ad imparare
der Bleistiftanspitzer
die Bleistiftanspitzer
zeszyt
inizia ad imparare
das Heft
die Hefte
student
inizia ad imparare
der Student
die Studenten
studentka
inizia ad imparare
die Studentin
die Studentinnen
uczeń
inizia ad imparare
der Schüler
die Schüler
uczennica
inizia ad imparare
die Schülerin
die Schülerinnen
uczyć się
inizia ad imparare
lernen
pilny uczeń
inizia ad imparare
fleißiger Schüler
certyfikat
inizia ad imparare
das Zertifikat
die Zertifikate
ćwiczenie
inizia ad imparare
die Übung
die Übungen
czytać na głos
inizia ad imparare
vorlesen
egzamin
inizia ad imparare
die Prüfung
die Prüfungen
klasówka
inizia ad imparare
die Klassenarbeit
die Klassenarbeiten
lekcja
inizia ad imparare
der Unterricht
die Unterrichte
liczyć
inizia ad imparare
rechnen
matematyczny
inizia ad imparare
mathematisch
myśleć
inizia ad imparare
denken
denkt - dachte - hat gedacht
nauczyć się
inizia ad imparare
etwas erlernen
Nie rozumiem.
inizia ad imparare
Ich verstehe nicht.
notatka
inizia ad imparare
die Notiz
die Notizen
notować w zeszycie
inizia ad imparare
im Heft notieren
odpowiadać
(na lekcji)
inizia ad imparare
abgefragt werden
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
die Hausaufgabe machen
pamiętać
inizia ad imparare
sich an etwas erinnern
pisać klasówkę
inizia ad imparare
eine Klassenarbeit schreiben
powtórka
inizia ad imparare
die Wiederholung
die Wiederholungen
przygotowywać się
inizia ad imparare
sich auf etwas (+Akkusativ) vorbereiten
przystąpić do egzaminu
inizia ad imparare
Examen ablegen
referat
inizia ad imparare
der Referat
die Referate
rozumieć
inizia ad imparare
verstehen
versteht - verstand - hat verstanden
spóźnić się
inizia ad imparare
sich (+Akkusativ) verspäten
sprawdzać w słowniku
inizia ad imparare
im Wörterbuch nachschlagen
sprawdzian
(test)
inizia ad imparare
der Test
die Tests / die Teste
wypracowanie
inizia ad imparare
der Aufsatz
die Aufsätze
zostać przyjętym do szkoły
inizia ad imparare
in die Schule kommen
matematyk
inizia ad imparare
der Mathematiker
die Mathematiker
nauczyciel
inizia ad imparare
der Lehrer
die Lehrer
nauczycielka
inizia ad imparare
die Lehrerin
die Lehrerinnen
rektor
inizia ad imparare
der Rektor
die Rektoren
wychowawca
inizia ad imparare
der Klassenlehrer
die Klassenlehrer
uczyć kogoś
(nauczać)
inizia ad imparare
lehren
wychowywać
inizia ad imparare
erziehen
erzieht - erzog - hat erzogen
wyjaśniać
inizia ad imparare
erklären
zadawać pracę domową
inizia ad imparare
eine Hausaufgabe aufgeben
zadawać pytanie
inizia ad imparare
eine Frage stellen
wywiadówka
inizia ad imparare
der Elternabend
die Elternabende
przedszkole
inizia ad imparare
der Kindergarten
die Kindergärten
szkoła
inizia ad imparare
die Schule
die Schulen
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
die Grundschule
die Grundschulen
szkoła średnia
inizia ad imparare
die Oberschule
die Oberschulen
szkoła wyższa
inizia ad imparare
die Hochschule
die Hochschulen
gimnazjum
inizia ad imparare
das Gymnasium
die Gymnasien
liceum
inizia ad imparare
die Oberschule
die Oberschulen
technikum
inizia ad imparare
das Technikum
die Technika
uniwersytet
inizia ad imparare
die Universität
die Universitäten
nieobecność
inizia ad imparare
die Abwesenheit
die Abwesenheiten
nieobecny
inizia ad imparare
abwesend
obecność
inizia ad imparare
die Anwesenheit
kein Plural
obecny
inizia ad imparare
anwesend
ocena
(w dzienniku)
inizia ad imparare
die Note
die Noten
ocena
(w szkole)
inizia ad imparare
die Schulnote
die Schulnoten
ocena bardzo dobra
inizia ad imparare
die Note sehr gut
ocena celująca
inizia ad imparare
die Note ausgezeichnet
ocena dobra
inizia ad imparare
die Note gut
ocena dopuszczająca
inizia ad imparare
die Note ausreichend
ocena dostateczna
inizia ad imparare
die Note befriedigend
ocena niedostateczna
inizia ad imparare
die Note unzulänglich
poprawny
inizia ad imparare
korrekt
rok szkolny
inizia ad imparare
das Schuljahr
die Schuljahre
semestr
inizia ad imparare
das Semester
die Semester
ferie
(zimowe)
inizia ad imparare
die Winterferien
wakacje
(letnie)
inizia ad imparare
die Sommerferien
nur Plural
przerwa
(np. szkolna)
inizia ad imparare
die Pause
die Pausen
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
das Schulzeugnis
die Schulzeugnisse
zostać na drugi rok
(nie zdać)
inizia ad imparare
sitzenbleiben
zmotywowany
inizia ad imparare
motiviert
talent
inizia ad imparare
das Talent
die Talente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.