Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung

4.5  1    48 schede    VocApp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
akademia muzyczna
inizia ad imparare
die Musikhochschule
die Musikhochschulen
akademia sztuk pięknych
inizia ad imparare
die Kunstakademie
die Kunstakademien
politechnika
inizia ad imparare
technische Hochschule
instytut
(na uniwersytecie)
inizia ad imparare
das Institut
die Institute
studia
inizia ad imparare
das Studium
kein Plural
studia wyższe
inizia ad imparare
das Hochschulstudium
die Hochschulstudien
czesne
inizia ad imparare
das Schulgeld
kein Plural
akademik
(w którym mieszkają studenci)
inizia ad imparare
das Studentenwohnheim
die Studentenwohnheime
kampus uniwersytecki
inizia ad imparare
der Campus
die Campus
doktor
(nauk)
inizia ad imparare
der Doktor
die Doktoren
doktorat
(praca doktorska)
inizia ad imparare
die Doktorarbeit
die Doktorarbeiten
magister
(osoba z tytułem)
inizia ad imparare
der Magister
die Magister
wolny słuchacz
inizia ad imparare
der Gasthörer
die Gasthörer
praca doktorska
inizia ad imparare
die Doktorarbeit
die Doktorarbeiten
praca licencjacka
inizia ad imparare
die Bachelorarbeit
die Bachelorarbeiten
praca magisterska
inizia ad imparare
die Magisterarbeit
die Magisterarbeiten
obrona doktoratu
inizia ad imparare
Verteidigung der Doktorarbeit
obrona pracy magisterskiej
inizia ad imparare
Verteidigung der Magisterarbeit
zrobić doktorat
inizia ad imparare
die Doktorwürde erlangen
stopień naukowy
inizia ad imparare
akademischer Grad
nauczyciel akademicki
inizia ad imparare
der Hochschullehrer
die Hochschullehrer
profesor
inizia ad imparare
der Professor
die Professoren
studiować
inizia ad imparare
studieren
stypendium
inizia ad imparare
das Stipendium
die Stipendien
stypendysta
inizia ad imparare
der Stipendiat
die Stipendiaten
prymus
inizia ad imparare
der Klassenbeste
die Klassenbesten
prymuska
inizia ad imparare
die Klassenbeste
die Klassenbesten
szkolnictwo
inizia ad imparare
das Schulwesen
kein Plural
inauguracja
inizia ad imparare
die Eröffnung
die Eröffnungen
ukończyć uczelnię
inizia ad imparare
eine Hochschule absolvieren
uzyskać dyplom
inizia ad imparare
ein Diplom machen
wykształcenie
inizia ad imparare
die Ausbildung
wykształcony
inizia ad imparare
ausgebildet
indywidualny tok studiów
inizia ad imparare
individueller Studiengang
kolokwium
inizia ad imparare
die Kontrollarbeit
die Kontrollarbeiten
konferencja
inizia ad imparare
die Konferenz
die Konferenzen
legitymacja studencka
inizia ad imparare
der Studentenausweis
die Studentenausweise
prezentować temat
inizia ad imparare
das Thema präsentieren
prowadzić badania
(np. naukowe)
inizia ad imparare
über etwas (+Akkusativ) forschen
seminarium
inizia ad imparare
das Seminar
die Seminare
pracować w parach
inizia ad imparare
mit einem Partner arbeiten
pracownia
(np. biologiczna, chemiczna)
inizia ad imparare
das Labor
die Labors
praktyka
inizia ad imparare
das Praktikum
die Praktika
szkolić kogoś w czymś
inizia ad imparare
jemanden in etwas (+Dativ) fortbilden
związek studencki
inizia ad imparare
das Korps
die Korps
słownik dwujęzyczny
inizia ad imparare
zweisprachiges Wörterbuch
słownik kieszonkowy
inizia ad imparare
das Taschenwörterbuch
die Taschenwörterbücher
niepiśmienny
inizia ad imparare
schreibunkundig

Devi essere accedere per pubblicare un commento.