Tekst o Billy'm

 0    13 schede    klaudiajakubowska3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Bezdomny
inizia ad imparare
Homeless
On spędzał każdy dzień na ulicy żebrając
inizia ad imparare
He spent each day on the street begging for money
Pewnego dnia...
inizia ad imparare
One day...
Dzwięk monety był głośniejszy niż zwykle
inizia ad imparare
The sound of the coin was louder than usual
Na początku nie zwrócił uwagi co wpadło do jego kubka
inizia ad imparare
At first he didn't notice what was dropping into his cup
Trochę później
inizia ad imparare
A little later
On sprawdził i znalazł pierscionek na dnie
inizia ad imparare
He checked and found the ring at the bottom
On poszedł do jubilera i zaoferowano mu cztery tysiące dolarów
inizia ad imparare
He went to a jeweler and was offered four thousand dollars
Billy przemyślał to i podjął dobrą decyzję tak jak go wychowano
inizia ad imparare
Billy thought it over and did the right thing as he was raised
po dwóch dniach, młoda kobieta przyszła do niego
inizia ad imparare
After two days, a young woman came to him
Ona wyjaśniła co sie wydarzyło, więc on oddał pierscionek
inizia ad imparare
She explained what happened, so he returned the ring back
Sarah opowiedziała historię mężowi i opublikowała to na internecie
inizia ad imparare
Sarah told her husband the story and posted it on the internet
Następnie utworzyli internetowy apel, aby zebrać pieniądze dla Billy'ego
inizia ad imparare
Then they set up an online appeal to raise the money for Billy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.