Termini generales

 0    42 schede    Silbena
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
miana ogólne
inizia ad imparare
termini generales
pionowy
inizia ad imparare
verticalis
poziomy
inizia ad imparare
horizontalis
pośrodkowy
nerw pośrodkowy
inizia ad imparare
medianus
nervus medianus
wieńcowy
inizia ad imparare
coronalis
strzłkowy
kształt
inizia ad imparare
sigittalis
czołowy
inizia ad imparare
frontalis
poprzeczny
w stosunku do osi długiej ciała
powięź poprzeczna
inizia ad imparare
transversalis
fascia transversalis
przyśrodkowy
mięsień obszerny przyśrodkowy
inizia ad imparare
medialis
musculus vastus medialis
pośredni
inizia ad imparare
intermedius
boczny
inizia ad imparare
lateralis
przedni
inizia ad imparare
anterior
tylny
inizia ad imparare
posterior
średni/środkowy
inizia ad imparare
medius
brzuszny
inizia ad imparare
ventralis
grzebietowy
inizia ad imparare
dorsalis
wewnętrzny
inizia ad imparare
internus
zewnętrzny
inizia ad imparare
externus
podłużny
inizia ad imparare
longitudinalis
poprzeczny
mięsień poprzeczny przucha
inizia ad imparare
transversus
musculus transversus abdominis
czaszkowy
inizia ad imparare
cranialis
ogonowy
inizia ad imparare
caudalis
górny
inizia ad imparare
superior
dolny
inizia ad imparare
inferior
powierzchowny
inizia ad imparare
superficialis
głęboki
inizia ad imparare
profundus
obwodowy
inizia ad imparare
peripheralis
środkowy
inizia ad imparare
centralis
potyliczny
inizia ad imparare
occipitalis
dziobiasty
położony obok dzioba ciała modzelowatego
inizia ad imparare
rostralis
podstawny
2
inizia ad imparare
basalis/basiliaris
osiowy
inizia ad imparare
axialis
bliższy
zwrócony ku przyczepowi kończyny
inizia ad imparare
proximalis
dalszy
zwrócony ku końcowi kończyny
inizia ad imparare
distalis
promieniowy
inizia ad imparare
radialis
łokciowy
inizia ad imparare
ulnaris
piszczelowy
inizia ad imparare
tibialis
strzałkowy
od kości strzałkowej
inizia ad imparare
fibularis
dłoniowy
2
inizia ad imparare
palmaris/volaris
podeszwowy
inizia ad imparare
plantaris
zginacz
inizia ad imparare
flexor
prostownik
inizia ad imparare
extensor

Devi essere accedere per pubblicare un commento.