terminologia działań leczniczych

 0    48 schede    paulinach9
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ściagający
inizia ad imparare
adstringens
wysuszający
inizia ad imparare
derivans
naskórne
inizia ad imparare
dermaticum
przyspieszające ziarninowanie
inizia ad imparare
dermoplasticum
zmiekczajace
inizia ad imparare
emolliens
wysuszający
inizia ad imparare
exsiccans
drażniacy
inizia ad imparare
irritans
śluzowe
inizia ad imparare
mucilaginosum
powlekający, odsłaniający
inizia ad imparare
protectivum
drazniacy skóre, podrażniajacy
inizia ad imparare
rubefaciens
przeciwkrwotoczny
inizia ad imparare
stypticum
Leki przeciwrobacze
inizia ad imparare
antihelminticum
przeciwpasożytnicze
inizia ad imparare
antiparasiticum
przeciwwszom
inizia ad imparare
antipediculoticum
przeciwświerzbowe
inizia ad imparare
antiscabieticum
robakopędne
inizia ad imparare
helmintogogum
owadobójcze
inizia ad imparare
insecticidum
tasiemcobójcze
inizia ad imparare
taenicidum
tasiemcopędne
inizia ad imparare
taenifugum
przeciwalergiczne
inizia ad imparare
antiallergicum
przeciwzapalne
inizia ad imparare
antiphologisticum
przeciwgośćcowe
inizia ad imparare
antirheumaticum
przeciwgoraczkowe
inizia ad imparare
antifebrillum
przeciwgorączkowe
inizia ad imparare
antipyreticum
przeciwgoraczkowe
inizia ad imparare
febrifugum
bakteriostatyczne
inizia ad imparare
bacteriostaticum
odkażający
inizia ad imparare
desinficiens
odkażający drogi moczowe
inizia ad imparare
urodesinficiens
przeciwczerwonkowe
inizia ad imparare
antidysentericum
przeciwkrztuśćcowe
inizia ad imparare
antipertussicum
antyseptyczny, przeciwzakaźne
inizia ad imparare
antisepticum
przeciwkiłowe
inizia ad imparare
antisymphyliticum
przeciwtężcowe
inizia ad imparare
antitetanicum
przeciwastmatyczne/rozszerzające oskrzela
inizia ad imparare
antiasthmaticum
przeciwkaszlowe
inizia ad imparare
antibechicum
przeciwkaszlowe
inizia ad imparare
antitussicum
wykrztuśne
inizia ad imparare
bechicum
wykrztuśny
inizia ad imparare
expectorans
pobudzający kichanie
inizia ad imparare
sternutatorium
nasercowy
inizia ad imparare
cardiacum
przeciw arytmii
inizia ad imparare
antiarythmicum
zwalniające akcję serca,
inizia ad imparare
cardiosedativum
wzmacniający mięsień sercowy
inizia ad imparare
cardiotonicum
układu sercowo-naczyniowego
inizia ad imparare
cardiovascularium
podnoszący ciśnienie krwii
inizia ad imparare
hypertonicum
obniżające ciśnienie krwi
inizia ad imparare
hypotonicum
ściagający (działanie na błony sluzowe)
inizia ad imparare
adsdsringens
przeciwzakrzepowe
inizia ad imparare
antocoagulans

Devi essere accedere per pubblicare un commento.