test blokowy pł b2

 0    189 schede    magdalenakochaniak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
premises
inizia ad imparare
lokal, teren
lokal, teren
inizia ad imparare
local, area, premises
obsluga klienta
inizia ad imparare
customer service
opinia klienta, recenzja klienta
inizia ad imparare
customer opinion, customer review
mozliwosci
inizia ad imparare
possibilities
budzet
inizia ad imparare
budget
porazka, niepowodzenie
inizia ad imparare
defeat, failure
przysluga/korzysc
inizia ad imparare
favor / favor
poglady ogolnie przyjete
inizia ad imparare
views generally accepted/held about
przekonania
inizia ad imparare
beliefs
przekonania
inizia ad imparare
beliefs
rozrzutny
inizia ad imparare
wasteful
porozumienie
inizia ad imparare
rapport
zasady
inizia ad imparare
rules, principles
podejrzany, nieufny
inizia ad imparare
suspicious, distrustful
uraz, złozony
inizia ad imparare
injury, complex
ostrożny, przezorny
inizia ad imparare
wary
korzystny
inizia ad imparare
beneficial, favourable
niezawodny
inizia ad imparare
reliable
kosztowny
inizia ad imparare
expensive, pricey, costly
nieufny
inizia ad imparare
distrustful
nadmiernie pewny siebie
inizia ad imparare
overly confident
ostrozny, roztropny
inizia ad imparare
careful, prudent, cautious
innowacja
inizia ad imparare
an innovation
innowacyjny
inizia ad imparare
innovative
innowator
inizia ad imparare
innovator
motywacja
inizia ad imparare
motivation
motywowac
inizia ad imparare
motivate
tradycyjny
inizia ad imparare
traditional
prawdziwy pasek
inizia ad imparare
genuine belt
prawdziwe uczucia
inizia ad imparare
genuine feelings
Dostawcy
inizia ad imparare
suppliers
nabywać
inizia ad imparare
to purchase
skarżyć się
inizia ad imparare
complain
powództwo, skarga
inizia ad imparare
complaint
przeprosiny
inizia ad imparare
apology
przepraszać
inizia ad imparare
to apologize
odrzucać
inizia ad imparare
reject
odrzucenie
inizia ad imparare
rejection
faktura
inizia ad imparare
invoice
wybitny
inizia ad imparare
outstanding
poza stanem
inizia ad imparare
out of state
projekt ustawy, rachunek
inizia ad imparare
bill
pokwitowanie
inizia ad imparare
receipt
ukryć
inizia ad imparare
cover up
potwierdzać
inizia ad imparare
confirm
potwierdzenie
inizia ad imparare
confirmation
zastanawiać się
inizia ad imparare
to wonder
przejrzeć
inizia ad imparare
to look through
zaopatrzenie
inizia ad imparare
provision
tymczasowo
inizia ad imparare
provisionally
nowsza wersja
inizia ad imparare
update
zwolnienie lekarskie
inizia ad imparare
sick leave
urlop macierzyński
inizia ad imparare
maternity leave
urlop ojcowski
inizia ad imparare
paternity leave
daleko
inizia ad imparare
far
dalej
inizia ad imparare
farther
dalej, dalej,
inizia ad imparare
further, farther
wynikający, następujący
inizia ad imparare
outcome
dochód, wpływ, zarobek, zysk
inizia ad imparare
income
w sprawie
inizia ad imparare
regarding
bez względu na, niezależnie
inizia ad imparare
regardless
układ
inizia ad imparare
arrangement
pewny
inizia ad imparare
certain
rzeczywiście
inizia ad imparare
certainly
w rzeczywistości, właściwie
inizia ad imparare
actually, in fact,
najpóźniej
inizia ad imparare
at the latest
żłobek
inizia ad imparare
creche
zapewniać
inizia ad imparare
provide
sprzyjać, popierać
inizia ad imparare
foster
osiągać
inizia ad imparare
achieve
dostrzec
inizia ad imparare
perceive
wykonać, przeprowadzić
inizia ad imparare
perform
rozpoznać
inizia ad imparare
recognize
doceniać
inizia ad imparare
appreciate
zbiegać się, pokrywać się
inizia ad imparare
coincide
zbieżność
inizia ad imparare
coincidence
podaż, dostarczyć, zaopatrywać
inizia ad imparare
supply
dostawca
inizia ad imparare
supplier
zabawiać
inizia ad imparare
entertain
rozrywka
inizia ad imparare
entertainment
rozrywkowy
inizia ad imparare
entertaining
odnosić się do czegoś, nawiązywać do czegoś
inizia ad imparare
relate
krewny
inizia ad imparare
relative
targi
inizia ad imparare
trade fairs
słuchawka
inizia ad imparare
handset
wystarczający
inizia ad imparare
sufficient
miejsce
inizia ad imparare
venue
super nowoczesny
inizia ad imparare
cutting edge
wykonalny, opłacalny, realny, zdolny do przeżycia
inizia ad imparare
feasible
przymocować
inizia ad imparare
fix
rozrzutność, ekstrawagancja
inizia ad imparare
extravagance
wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
w sprawie
inizia ad imparare
regarding
bezwietrznie, nadal, wciąż
inizia ad imparare
still
aktualny
inizia ad imparare
current
czasowy / okresowy
inizia ad imparare
temporary
awarie
inizia ad imparare
breakdowns
awaria, krytyczna sytuacja
inizia ad imparare
breakdown
nie sprawdzanie postępu
inizia ad imparare
not checking progress
istniejące standardy
inizia ad imparare
existing standarts
szeroka polityka
inizia ad imparare
wide policies
morale pracowników
inizia ad imparare
staff morale
dość, całkiem
inizia ad imparare
fairly
leczony
inizia ad imparare
treated
kierownictwo
inizia ad imparare
management
kampania
inizia ad imparare
campaign
zabraknie pieniędzy
inizia ad imparare
run out of money
w ramach budżetu
inizia ad imparare
within budget
opóźniona
inizia ad imparare
behind schedule
planowanie z góry
inizia ad imparare
upfront planning
w stosunku do budżetu
inizia ad imparare
over budget
przegap terminu
inizia ad imparare
miss the deadline
utrzymać się na torze
inizia ad imparare
stay on track
poza kontrolą,
inizia ad imparare
out of control,
skomplikowany
inizia ad imparare
complicated
Celem
inizia ad imparare
purpose of
Wyniki
inizia ad imparare
the outcome
opóźnienie
inizia ad imparare
delay
mieć miejsce (o zdarzeniu)
inizia ad imparare
take place
zapytać
inizia ad imparare
enquire
uzupełnienie
inizia ad imparare
follow-up
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
inizia ad imparare
schedule
na stałe
inizia ad imparare
permanently
przemysł
inizia ad imparare
industry
sieć polecająca
inizia ad imparare
referral network
narzędziem promocji
inizia ad imparare
promotion tool
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
porządek obrad / spotkania
inizia ad imparare
agenda
znormalizowany na całym świecie
inizia ad imparare
standardized throughout the world
przekazać dalej
inizia ad imparare
pass on
fałszować
inizia ad imparare
forge
synergia współdziałanie
inizia ad imparare
synergy
przystąpić
inizia ad imparare
join
firma nieruchomościowa
inizia ad imparare
estate company
szukać
inizia ad imparare
seek
Możliwości
inizia ad imparare
opportunities
coraz bardziej
inizia ad imparare
increasingly
dostępny
inizia ad imparare
available
pokrótce
inizia ad imparare
briefly
znajomość biznesu
inizia ad imparare
business acquaintance
rekompensata
inizia ad imparare
reward
bodziec, motywacja, zachęta
inizia ad imparare
incentive
towar
inizia ad imparare
merchandise
Roczne premie
inizia ad imparare
annual bonuses
poprawić wydajność
inizia ad imparare
improve performance
Wzmocnienie morale pracowników
inizia ad imparare
boost staff morale
wspierać lojalność firmy
inizia ad imparare
foster company loyalty
przypomnienie
inizia ad imparare
reminder
przechwałki, chwalić się
inizia ad imparare
boast
podczas gdy
inizia ad imparare
whereas
uznanie
inizia ad imparare
recognition
popierać, zachęcać
inizia ad imparare
encourage
wysiłek
inizia ad imparare
effort
pochwała
inizia ad imparare
praise
satysfakcja / spełnienie
inizia ad imparare
fulfilment
autonomia
inizia ad imparare
autonomy
prowizja
inizia ad imparare
commission
nagroda za frekwencję
inizia ad imparare
attendance reward
poważanie
inizia ad imparare
appreciation
plan wyrównania
inizia ad imparare
compensation plan
ubezpieczenie
inizia ad imparare
insurance
bodziec
inizia ad imparare
incentive
coroczny
inizia ad imparare
annual
najwyraźniej
inizia ad imparare
apparently
co za zbieg okoliczności
inizia ad imparare
what a coincidence
dowiedzieć się,
inizia ad imparare
finding out
potwierdzać
inizia ad imparare
confirm
ograniczenia budżetowe
inizia ad imparare
budget constraints
brak planowania
inizia ad imparare
lack of planning
dokonać daty rozpoczęcia
inizia ad imparare
make the launch date
Dokładna prognoza
inizia ad imparare
accurate forecast
przed terminem
inizia ad imparare
ahead of schedule
rozwiązać
inizia ad imparare
resolve
śledzić
inizia ad imparare
keep track of
dopuszczać
inizia ad imparare
allow
przeznaczyć wystarczających środków
inizia ad imparare
allocate sufficient resources
pójść gładko
inizia ad imparare
run smoothly
napotkać problemy
inizia ad imparare
run into problems
utrzymać kurs
inizia ad imparare
stay the course
ustalić budżet
inizia ad imparare
set a budget
ustawić ramy czasowe
inizia ad imparare
set a timescale
termin wprowadzenia nowego produktu na rynek
inizia ad imparare
launch date
miejsce
inizia ad imparare
venue
otrzymać
inizia ad imparare
receive
zrównoważony
inizia ad imparare
sustainable
korzyść potencjalna
inizia ad imparare
potencial benefit
Główną zaletą
inizia ad imparare
major advantage
rewolucyjny pomysł
inizia ad imparare
revolutionary idea

Devi essere accedere per pubblicare un commento.