test tekst 1

 0    44 schede    paulinastarosta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wymagający rywalizacji i metodyczny sport
inizia ad imparare
competitive and disciplined sport
zazwyczaj czynią go kluczowym (elementem) w swoim życiu
inizia ad imparare
tend make it central to their lives
wystartować w zawodach
inizia ad imparare
enter the competition
najwyraźniej / najwidoczniej
inizia ad imparare
apparently
w ostatnich latach
inizia ad imparare
in recent years
odzwierciedlić się w/na
inizia ad imparare
be reflect in
zawodowy grunt
inizia ad imparare
professional field
przyciągać
inizia ad imparare
attract
z całego globu
inizia ad imparare
from around the globe
precyzja i koordynacja
inizia ad imparare
precision and coordination
siła i sprawność fizyczna
inizia ad imparare
strength and athleticism
zajęcie/pasja
inizia ad imparare
pursuit
w późnych... (latach)
inizia ad imparare
in the late
brać udział w zawodach/rywalizować
inizia ad imparare
compete
wydarzenie towarzyskie
inizia ad imparare
social scene
młodociany/nieletni
inizia ad imparare
juvenile
bieżący
inizia ad imparare
current
zapisać się na/zgłosić się do
inizia ad imparare
sign up for
martwiła się o
inizia ad imparare
she was concerned about
zaangażować ją
inizia ad imparare
get her involve in
kosztowny
inizia ad imparare
costly
utrzymywać w tajemnicy przed
inizia ad imparare
keep secret from
skarbnica
inizia ad imparare
treasure trove
piętrzyć się
inizia ad imparare
pile up
cieszyć się z czyjegoś powodu
inizia ad imparare
pleased for sb
przyznać
inizia ad imparare
admit
mocno/intensywnie
inizia ad imparare
intensely
zmniejszać się
inizia ad imparare
decline
głównie
inizia ad imparare
predominantly
wilgotny
inizia ad imparare
damp
bezwzględność
inizia ad imparare
toughness
dalsza rodzina
inizia ad imparare
extended family
zerwać ścięgno
inizia ad imparare
rip the tendon
więzadło
inizia ad imparare
ligament
uraz/kontuzja
inizia ad imparare
injury
dość powszechne
inizia ad imparare
quite prevalent
odmówić posłuszeństwa/zużyć się
inizia ad imparare
give out
wytrzymać dłużej
inizia ad imparare
last longer
przepis/recepta/wzór
inizia ad imparare
formula
składać się na/przyczyniać się do
inizia ad imparare
make for
być wynikiem czegoś
inizia ad imparare
be all down to
wyróżniać się w
inizia ad imparare
excel at
człowiek sukcesu
inizia ad imparare
high achiever
skierować swoją energię do/w
inizia ad imparare
direct your energy into

Devi essere accedere per pubblicare un commento.