Test z angielskiego

 0    242 schede    jonatanmirek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Intrepid
inizia ad imparare
Nieustraszony
Regimen
inizia ad imparare
Reżim
Truncate
inizia ad imparare
Ścięty
Contend
inizia ad imparare
Walczyć
Munch
inizia ad imparare
Przeżuwać, żuć, pałaszować
Underpin
inizia ad imparare
Wspierać, wzmacniać
Be appalled
inizia ad imparare
być przerażony
aligned with
inizia ad imparare
dopasowane do czegoś
Be sceptical about sth
inizia ad imparare
Być sceptycznym co do czegoś
A lag in technology
inizia ad imparare
Opóźnienie w technologii
Be under a new schedule
inizia ad imparare
Być pod nowym harmonogramem
Schedule sth (a meeting)
inizia ad imparare
Zaplanować coś
To work as an intern
inizia ad imparare
pracować jako stażysta
Boost productivity
inizia ad imparare
Zwiększyć wydajność
Prime time TV show
inizia ad imparare
program telewizycjny emitowany w godzinach największej oglądalności
Hazardous
inizia ad imparare
Niebezpieczny, ryzykowny, pełen niebezpieczeństw
Survivor
inizia ad imparare
ocalały z katastrofy, rozbitek
Hardships
inizia ad imparare
Trudności życiowe
Endurance
inizia ad imparare
Wytrzymałość
Endure
inizia ad imparare
Znieść
Foolhardy
inizia ad imparare
Nieroztropny, wariacki, ryzykowny
Sponsor
inizia ad imparare
Sponsor
Provisions
inizia ad imparare
Zapasy, zaopatrzenie, prowiant
Jeopardise
inizia ad imparare
Zagrażać, narażać na szwank lub niebezpieczeństwo
Funding
inizia ad imparare
finansowanie
Determination
inizia ad imparare
Determinacja
Casualty
inizia ad imparare
ofiara
Unforeseen problems
inizia ad imparare
Nieprzewidziane problemy
High-flyer
inizia ad imparare
młody wilk, osoba, której się powodzi w biznesie
elated
inizia ad imparare
uszczęśliwiony, w euforycznym nastroju
To be the brains behind sth
inizia ad imparare
Być mózgiem czegoś (jakiegoś przedsięwzięcia)
To turn one's back on sb
inizia ad imparare
Odwrócić się od kogoś, ignorować kogoś, odmówić pomocy potrzebującemu
irresistible
inizia ad imparare
nieodparty
mystified
inizia ad imparare
okryty tajemnicą, zmieszany
mystify
inizia ad imparare
mistyfikować, zadziwiać, nie móc pojąć
Bear no grudge to/towards sth
inizia ad imparare
Nie żywić urazy do czegoś
Performance appraisal
inizia ad imparare
Ocena wyników, okresowa ocena pracownika
to be snapped up by another company
inizia ad imparare
Zostać zgarniętym przez inną firmę
snap up
inizia ad imparare
Zgarniać, capnąć, rzucać się na coś (np. na produkt w sklepie)
Burnout
inizia ad imparare
Wypalić się
talk sth out
inizia ad imparare
omawiać coś, dyskutować coś
talk sb out of sth
inizia ad imparare
...
a small cog in a big machine
inizia ad imparare
mały trybik w dużej maszynie
withhold vital information
inizia ad imparare
zatajać, zastrzegać, ukrywać ważne (konieczne) informacje (wskazówki)
persevere
inizia ad imparare
wytrwać
step into sb's shoes
inizia ad imparare
wejść w czyjeś buty (objąć stanowisko po kimś)
in no time
inizia ad imparare
w krótkim czasie
have no inclination to do sth
inizia ad imparare
nie mieć skłonności by coś robić
rise through the ranks
inizia ad imparare
awansować, stale awansować
distinction
inizia ad imparare
wyróżnienie
retail chain
inizia ad imparare
sieć handlu detalicznego (?)
My patience is wearing thin
inizia ad imparare
Moja cierpliwość się kończy
To be wearing thin
inizia ad imparare
kończyć się (np. o cierpliwości), nudzić się (np. o żartach), zużywać się
Paramedic
inizia ad imparare
Sanitariusz, ratownik medyczny
bonus
inizia ad imparare
premia
A narrow escape
inizia ad imparare
sytuacja, w której unika się nieszczęścia "o mały włos"
the odds are heavily stacked against
inizia ad imparare
przeciwieństwa są mocno spięte przeciwko
Lulled into a dream
inizia ad imparare
ukołysany do snu
lulled into a false sense of security
inizia ad imparare
uśpiony do fałszywego poczucia bezpieczeństwa
risk life and limb
inizia ad imparare
ryzykować życie i kończyny
run the risk
inizia ad imparare
ryzykować
takesensible precautions
inizia ad imparare
przedsięwziąć środki ostrożności
raise the alarm
inizia ad imparare
podnieść alarm
peace of mind
inizia ad imparare
spokój umysłu
bear a charmed life
inizia ad imparare
wieść szczęśliwe życie
bear resemblance to sb
inizia ad imparare
być do kogoś podobnym
safe and sound
inizia ad imparare
cały i zdrowy
be swept overboard
inizia ad imparare
być zmiecionym za burtę
sheer folly
inizia ad imparare
czyste szaleństwo
trade union
inizia ad imparare
związek zawodowy
aptitude test
inizia ad imparare
test umiejętności
sick salary
inizia ad imparare
chorobowe
industrial action
inizia ad imparare
akcja protestacyjna
promotion prospects
inizia ad imparare
szanse na awans
probationary period
inizia ad imparare
okres próbny
short list
inizia ad imparare
pierwsza lista zakwalifikowanych (?)
Monthly salary
inizia ad imparare
Miesięczne wynagrodzenie
early retirement
inizia ad imparare
wczesna emerytura
be paid overtime
inizia ad imparare
być płatnym za nadgodziny
be eligible for sth
inizia ad imparare
Kwalifikować się do sth
unemployment benefit
inizia ad imparare
zasiłek dla bezrobotnych
be made redundant
inizia ad imparare
być zwolnionym
sabbatical year
inizia ad imparare
urlop dziekański
make a living from sth
inizia ad imparare
żyć z czegoś, wyżyć z czegoś
take out a loan
inizia ad imparare
wziąć pożyczkę
be on the syllabus
inizia ad imparare
być w sylabusie
durable
inizia ad imparare
trwały
referee
inizia ad imparare
osoba udzielająca referencji
board of governors
inizia ad imparare
zarząd szkoły, rada prezesów
be sacked
inizia ad imparare
być zwolnionym (wyrzuconym raczej)
academic qualifications
inizia ad imparare
kwalifikacje akademickie
on a job training
inizia ad imparare
szkolenie w miejscu pracy, w ramach pracy
achieve one's potential
inizia ad imparare
osiągnąć swój potencjał
enter a labour market
inizia ad imparare
wejść na rynek pracy
off sick
inizia ad imparare
na zwolnieniu
on the dole
inizia ad imparare
na zasiłku
on leave
inizia ad imparare
na urlopie
wage dispute
inizia ad imparare
spór o płacę
picket line
inizia ad imparare
szereg, kordon pikietujących
all-time low
inizia ad imparare
być w totalnym dole
inopportune
inizia ad imparare
nieodpowiedni
attach importance to sth
inizia ad imparare
przywiązać wagę do czegoś
attach importance to sth
inizia ad imparare
przywiązać wagę do czegoś
opportune
inizia ad imparare
dogodny, odpowiedni
convenient
inizia ad imparare
dogodny, wygodny, praktyczny, poręczny
inconvenient
inizia ad imparare
niedogodny, niewygodny
contend
inizia ad imparare
walczyć, rywalizować, utrzymywać (np. swój pogląd, swoje zdanie)
underpin = support
inizia ad imparare
underpin = support
be aligned with = be adjusted
inizia ad imparare
ustawić w linii z = dostosować
editor
inizia ad imparare
redaktor
chief executive
inizia ad imparare
przewodniczący zarządu firmy, dyrektor generalny (w Stanach: prezydent)
graphic designer
inizia ad imparare
grafik
counsellor
inizia ad imparare
doradca
nutritionist
inizia ad imparare
specjalista od żywienia
rewarding
inizia ad imparare
satysfakcjonujący / opłacalny
monotonous
inizia ad imparare
monotonny
challenging
inizia ad imparare
trudny, stanowiący wyzwanie
uncreative
inizia ad imparare
nietwórczy, niekrearywny, niepomysłowy
dead-end
inizia ad imparare
bez perspektyw (praca), bez odwrotu, bez wyjścia, ślepa uliczka
underwhelming
inizia ad imparare
byle jaki, niezachwycający
overwhelming
inizia ad imparare
przytłaczający, nieprzeparty (np. wrażenie), przemożny, przytłaczający, przygniatający (o czymś bardzo dużym, ważnym, itp.)
refuse collector
inizia ad imparare
śmieciarz
security officer
inizia ad imparare
pracownik ochrony
spin doctor
inizia ad imparare
specjalista od PR, rzecznik prasowy (np. partii politycznej)
care worker
inizia ad imparare
pracownik opieki
personal assistant
inizia ad imparare
osobisty asystent
personnel officer
inizia ad imparare
urzędnik działu kadr, pracownik działu kadr
take on
inizia ad imparare
podjąć się
work under a deadline
inizia ad imparare
pracować w terminie
lucrative, profitable, well-paid
inizia ad imparare
dobrze płatny, dochodowy/ lukratywna
take up
inizia ad imparare
obejmować (np. stanowisko), podjąć się czegoś (np. pracy), zająć pozycję
be at risk
inizia ad imparare
być w zagrożeniu
answer to
inizia ad imparare
odpowiedzieć
in house training opportunities
inizia ad imparare
możliwości szkolenia wewnętrznego, w firmie
fill oneself up
inizia ad imparare
napychać się, obżerać się
pick up
inizia ad imparare
łapać, przejmować (np. chorobę) podnosić
step down
inizia ad imparare
ustępować ze stanowiska, zrezygnować na korzyść kogoś innego (np. ze stanowiska)
work in shifts / do shift work
inizia ad imparare
pracować na zmiany
in succession/in a row
inizia ad imparare
kolejno, z rzędu
at a time
inizia ad imparare
zaraz jedno po drugim, naraz
make it up to sb
inizia ad imparare
wynagrodzić coś komuś
make up sth
inizia ad imparare
tworzyć coś, sumować coś
flawless
inizia ad imparare
bez skazy
reluctant
inizia ad imparare
niechętny
willing
inizia ad imparare
chętny, skłonny
resentment
inizia ad imparare
gniew, niechęć, frustracja, rozżalenie, przykrość, uraza
approach
inizia ad imparare
podejście
promptly
inizia ad imparare
bezzwłocznie, natychmiast, szybko
flexitime
inizia ad imparare
elastyczny czas pracy
apparently
inizia ad imparare
najwyraźniej
burden of responsibility was enormous
inizia ad imparare
ciężar odpowiedzialności był ogromny
escape route
inizia ad imparare
droga ucieczki, droga ewakuacyjna
traumatise
inizia ad imparare
traumatyzować, powodować uraz
appraisal
inizia ad imparare
wycena, oszacowanie, ocena (np. pracownika)
disillusionment
inizia ad imparare
rozczarowanie
inclination
inizia ad imparare
tendencja, skłonność, upodobanie
elate
inizia ad imparare
uszczęśliwiać, wprawiać w euforyczny nastrój
wear thin
inizia ad imparare
stać się nudnym (np. praca, żart), skończyć się (np. o cierpliwości)
in the time available
inizia ad imparare
w dostępnym czasie
the time off work
inizia ad imparare
czas wolny
time is against you
inizia ad imparare
czas jest przeciwko tobie
pressed for time
inizia ad imparare
pod presją czasu
make time for ourselves
inizia ad imparare
poświęćmy czas dla siebie
free up time for
inizia ad imparare
znaleźć czas na
set aside enough time
inizia ad imparare
odłożyć wystarczająco dużo czasu
set aside
inizia ad imparare
odłożyć na bok
kick-off time
inizia ad imparare
czas rozpoczęcia gry
injury time
inizia ad imparare
czas doliczony za przerwy w grze
record-breaking time
inizia ad imparare
rekordowy czas
arrival, departure, flying time
inizia ad imparare
czas przyloty, odlotu, lotu
off-peak viewing time
inizia ad imparare
czas na antenie poza godzinami szczytu
sale time
inizia ad imparare
czas sprzedaży
opening time
inizia ad imparare
Czas otwarcia
closing time
inizia ad imparare
Czas zamknięcia
sowing time
inizia ad imparare
czas siewu
milking time
inizia ad imparare
czas dojenia
harvesting time
inizia ad imparare
Czas zbioru
qualifying time
inizia ad imparare
czas eliminacynny, kwalifikacyjny
winning time
inizia ad imparare
zwycięski czas
bargain prices
inizia ad imparare
okazyjne ceny
crust
inizia ad imparare
skorupa
windchill
inizia ad imparare
przeziębienie od wiatru
get a refund
inizia ad imparare
otrzymać zwrot pieniędzy
faulty
inizia ad imparare
wadliwy
interest rate
inizia ad imparare
procent odsetek
harness
inizia ad imparare
uprząż
adversity
inizia ad imparare
niedola, nieszczęście, przeciwności losu
insurance premium
inizia ad imparare
składka ubezpieczeniowa
flummox
inizia ad imparare
speszyć, skołować, zbić z tropu
buy in bulk
inizia ad imparare
kupować hurtowo
gift voucher
inizia ad imparare
bon upominkowy
savings
inizia ad imparare
oszczędności
place an order
inizia ad imparare
składać zamówienie
full refund
inizia ad imparare
pełny zwrot
gulf
inizia ad imparare
przepaść
dog (v.)
inizia ad imparare
gnębić, uprzykrzać, zamartwiać
credit sb for sth
inizia ad imparare
uznanie komuś za coś
credit sb with sth
inizia ad imparare
przypisywać coś komuś
coin a phraze
inizia ad imparare
ukuć, wymyślić zdanie
altitude
inizia ad imparare
wysokość
sheer, pure
inizia ad imparare
czysty, czysty
tally, correspond
inizia ad imparare
współgrać, zgadzać się, korespondować ze sobą
utterly
inizia ad imparare
całkowicie
glimpse
inizia ad imparare
przelotne spojrzenie
intact
inizia ad imparare
nietknięty, nienaruszony
gaze
inizia ad imparare
wpatrywać się intensywnie
comprehensively
inizia ad imparare
obszernie, wszechstronnie, wyczerpująco, kompleksowo
slap bang in the middle of sth
inizia ad imparare
w samym środku czegoś
set off
inizia ad imparare
wyruszyć
raise the alarm
inizia ad imparare
podnieść alarm
succeed in one's undertaking
inizia ad imparare
odnosić sukces w swoim przedsięwzięciu
vast
inizia ad imparare
rozległy
resourceful
inizia ad imparare
zaradny
airlift sth
inizia ad imparare
dostarczyć coś drogą lotniczą
redundancy
inizia ad imparare
redukcja etatów, odprawa
severance, redundancy pay
inizia ad imparare
odprawa
rough
inizia ad imparare
szorstki
make sb redundant
inizia ad imparare
zwolnić kogoś w wyniku redukcji etatów
counterpart
inizia ad imparare
odpowiednik
accord
inizia ad imparare
porozumienie, ugoda, zgoda
misconduct
inizia ad imparare
złe prowadzenie się, złe zachowanie
management board
inizia ad imparare
rada nadzorcza
comprehensive
inizia ad imparare
wszechstronny, obszerny, wyczerpujący, pełny
comprehensible
inizia ad imparare
zrozumiały
it is only recently
inizia ad imparare
dopiero od niedawna
interfere
inizia ad imparare
wtrącać się, kolidować, integrować
merit
inizia ad imparare
zasługa, wartość, wyróżnienie
urge
inizia ad imparare
popędzać, ponaglać, pragnienie
tattered
inizia ad imparare
obdarty, zużyty, postrzępiony, obszarpany
on the verge of disintegration
inizia ad imparare
na krawędzi rozpadu, dezintegracji
accomodation
inizia ad imparare
zakwaterowanie
reap
inizia ad imparare
żąć
incentive
inizia ad imparare
motywacja, zachęta, bodziec
intriguing
inizia ad imparare
intrygujący
subsidiary (adj.)
inizia ad imparare
drugorzędny, dodatkowy, wspierający, pomocniczy, uzupełniający, dojazdowy (np. ulica dojazdowa), dopływowy (o rzece)
subsidiary (n.)
inizia ad imparare
pomocnik, asystent, filia, oddział
subsidiary account
inizia ad imparare
konto pomocnicze, rachunek pomocniczy
sedentary
inizia ad imparare
osiadły
nurture
inizia ad imparare
wychowanie, pielęgnowanie
narrative
inizia ad imparare
narracja, relacja (z przebiegu jakiegoś wydarzenia), narracyjny
strenuous
inizia ad imparare
żmudny (o czynności), wyczerpujący (o pracy), męczący, forsowny, wytężony (o wysiłku), intensywny
lets
inizia ad imparare
wynajmy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.