The Bull and bear markets

 0    36 schede    jakubwidzgowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wskaźnik
inizia ad imparare
benchmark
poprzedni
inizia ad imparare
previous
zaledwie 35 dni
inizia ad imparare
a mere 35 days
różnej
inizia ad imparare
varying
rosnąć, wspinać się
inizia ad imparare
grow, climb
Stopa procentowa
inizia ad imparare
interest rate
masowe obniżki podatków
inizia ad imparare
massive tax cuts
mają skłonność do kopania
inizia ad imparare
tend to kick
założenie
inizia ad imparare
assumption
dowód
inizia ad imparare
evidence
przysłowie
inizia ad imparare
proverb
pokusa
inizia ad imparare
temptation
sprzedać skórę na niedźwiedziu zanim się go złapie
inizia ad imparare
sell the bear's skin before one has caught the bear
liczyć kurczaki zanim się wylęgną
inizia ad imparare
counting your chickens before they hatch
robotnik
inizia ad imparare
bear-skin jobber
negatywnie sprzedawca
inizia ad imparare
pejorative for sellers
niedźwiedź wali łapą w dół
inizia ad imparare
bears swipe downward with their paws
byki (akcje na rynkach w góre) podrzucają na swoich rogach do góry
inizia ad imparare
bulls thrust upwards with their horns
chociaż
inizia ad imparare
though
mroczny
inizia ad imparare
murky
rozgłos, sława
inizia ad imparare
prominence
rozrywka
inizia ad imparare
pastime
nora
inizia ad imparare
a pit
uwolnić psa
inizia ad imparare
unleash the dog
poturbowany, uszkodzony
inizia ad imparare
mauled
poddanie się
inizia ad imparare
submission
podrzucić psy
inizia ad imparare
tossed dogs
rasa
inizia ad imparare
breed
przynęta na byka
inizia ad imparare
in bull-baiting
hossa i bessa
inizia ad imparare
Bull and bear
postawić na złego konia
inizia ad imparare
back the wrong horse
tłusty kot
inizia ad imparare
fat cat
czarna robota
inizia ad imparare
donkey work
Górny pies
inizia ad imparare
top dog
produkt przynoszący duże zyski
inizia ad imparare
cash cow
handel końmi
inizia ad imparare
horse trading

Devi essere accedere per pubblicare un commento.