The choice of right profession, a successful interview for a job

 0    101 schede    idawesolowska2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bezpieczeństwo pracy
inizia ad imparare
job security
satysfakcja z pracy
inizia ad imparare
job satisfaction
możliwości awansu
inizia ad imparare
opportunities for promotion
zdolności
inizia ad imparare
skills
przyjemny
inizia ad imparare
enjoyable
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
inizia ad imparare
perks
samochód służbowy
inizia ad imparare
company car
osiągać
inizia ad imparare
to accomplish
warte zachodu
inizia ad imparare
worthwhile
pracować w zespole
inizia ad imparare
working in a team
wolny strzelec
inizia ad imparare
freelancer
punkt zwrotny
inizia ad imparare
turning point
pełne przygód
inizia ad imparare
adventurous
podróżować dużo
inizia ad imparare
to travel widely
spełnienie
inizia ad imparare
fulfillment
rozwijanie nowych umiejętności
inizia ad imparare
developing new skills
niezależność
inizia ad imparare
independence
znacznie
inizia ad imparare
significantly
informatyk
inizia ad imparare
computer scientist
dobre warunki pracy
inizia ad imparare
good working conditions
handel detaliczny
inizia ad imparare
the retail trade
przemysł budowlany
inizia ad imparare
construction industry
niewykwalifikowany
inizia ad imparare
unskilled
makler giełdowy
inizia ad imparare
stockbroker
agent nieruchomości
inizia ad imparare
estate agent
Sprzedawca samochodów
inizia ad imparare
car dealer
pracownik biura podróży
inizia ad imparare
travel agent
księgowy
inizia ad imparare
accountant
kontynuować, realizować
inizia ad imparare
pursue
elastyczne
inizia ad imparare
flexible
rutyna, monotonny
inizia ad imparare
routine
linia produkcyjna
inizia ad imparare
assembly line
Przemysł wytwórczy
inizia ad imparare
manufacturing industry
przemysł ciężki
inizia ad imparare
heavy industry
przemysł usługowy / sektor usług
inizia ad imparare
service industry
handel detaliczny
inizia ad imparare
retailng
sklep sieciowy
inizia ad imparare
chain store
rozszerzać, rozwijać
inizia ad imparare
to expand
znacząco / w znacznym stopniu
inizia ad imparare
considerably
pożądany, poszukiwany
inizia ad imparare
sought-after
czerpać satysfakcję
inizia ad imparare
to derive satisfaction
technologia informacyjna
inizia ad imparare
information technology
usługi komunalne
inizia ad imparare
public utilities
osiągać sukces
inizia ad imparare
to succeed
turystyka
inizia ad imparare
tourism
wiedza specjalistyczna
inizia ad imparare
expertise
szkolenie zawodowe
inizia ad imparare
on-the-job training
nie ma osiagnięć bez wysiłku
inizia ad imparare
no gain without pain
idealny zawód
inizia ad imparare
ideal profession
talent
inizia ad imparare
talent, gift
doradztwo zawodowe
inizia ad imparare
job consulting
mieć dobre perspektywy zawodowe
inizia ad imparare
to have good job prospects
przekwalifikować się
inizia ad imparare
to retrain
zajęcia wieczorne
inizia ad imparare
evening classes
stanowisko
inizia ad imparare
post
godziny nadliczbowe
inizia ad imparare
extra hours
stała praca
inizia ad imparare
pernament job
elastyczny czas pracy
inizia ad imparare
flexitime
praca na zmiany
inizia ad imparare
shift work
pracownik fizyczny / umysłowy
inizia ad imparare
physical/mental worker
czym się zajmujesz
inizia ad imparare
what’s your occupation
badanie
inizia ad imparare
survey
osoba poszukująca pracy
inizia ad imparare
job-seeker
dobre znajomość
inizia ad imparare
a good command
elastyczne godziny
inizia ad imparare
flexible hours
zdecydowany, stanowczy
inizia ad imparare
determined
list z wnioskiem o pracę
inizia ad imparare
a letter for application for a job
odpowiedni / odpowiednia
inizia ad imparare
suitable
bezpośredni kontakt
inizia ad imparare
direct contact
potencjalny
inizia ad imparare
prospective
decydujący
inizia ad imparare
decisive
dobrze ubrany
inizia ad imparare
well-dressed
zadbany
inizia ad imparare
well-groomed
schludny
inizia ad imparare
neat
ton głosu
inizia ad imparare
tone of voice
kontakt wzrokowy
inizia ad imparare
eye-contact
prowadzić rozmowę
inizia ad imparare
to carry on conversation
wzbudzać
inizia ad imparare
to arouse
nerwowość
inizia ad imparare
nervousness
aplikant
inizia ad imparare
applicant
mocno, pewnie, stanowczo
inizia ad imparare
firmly
w wyraźny sposób, jasno
inizia ad imparare
clearly
całkowicie
inizia ad imparare
fully
w chaotyczny sposób
inizia ad imparare
in the chaotic way
autentycznie
inizia ad imparare
genuinely
zapamiętać
inizia ad imparare
to keep in mind
list motywacyjny
inizia ad imparare
covering letter
osiągnięcia
inizia ad imparare
track record
wcześniejsze doświadczenie
inizia ad imparare
previous experience
cechy
inizia ad imparare
qualities
prezentacja fizyczna
inizia ad imparare
physical presentation
przedsiębiorczość / zaradność
inizia ad imparare
resourcefulness
zobowiązanie / obowiązek
inizia ad imparare
commitment
zapał, energia
inizia ad imparare
drive
dobre wychowanie
inizia ad imparare
good manners
umiejętność słuchania
inizia ad imparare
ability to listen
termin płatności/dojrzałość
inizia ad imparare
maturity
zaangażowanie
inizia ad imparare
involvment
rekrutować, szukać pracowników
inizia ad imparare
to recruit
znaleźć kogoś odpowiedniego
inizia ad imparare
to find sb suitable
wybierać kandydatów
inizia ad imparare
to select candidates

Devi essere accedere per pubblicare un commento.