the ties that bing

 0    77 schede    guest2462162
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
opiekować się
inizia ad imparare
look after
być podobnym
inizia ad imparare
take after
znosić
inizia ad imparare
put up with
zaprzyjaźnić się
inizia ad imparare
take up with
dorastać
inizia ad imparare
grow up
rozstawać się
inizia ad imparare
split up
spełniać oczekiwania
inizia ad imparare
live up to
podziwiać
inizia ad imparare
look up to
dogadywać się
inizia ad imparare
get on
polegać na
inizia ad imparare
depend on
spotykać się z
inizia ad imparare
go out with
pokłócić się z
inizia ad imparare
fall out with
bezstronny
inizia ad imparare
unprejudiced
uparty
inizia ad imparare
obstinate
bystry, błyskotliwy
inizia ad imparare
sharp
prześmiewczy, lekceważący, zuchwały
inizia ad imparare
irreverent
uprzejmy, liczący się z innymi
inizia ad imparare
considerate
twardo stąpający po ziemi
inizia ad imparare
down-to-earth
wierny, lojalny
inizia ad imparare
faithful
osiągnąć najwyższy poziom
inizia ad imparare
reach dizzy heights
doznawać trudności
inizia ad imparare
to experience difficulties, suffer hardships
powściągliwy sposób życia
inizia ad imparare
modest presence, unassuming manner
smakołyk domowego wypieku
inizia ad imparare
home-baked treat, home-made goodies
przywołać wspomnienia
inizia ad imparare
bring back images, conjure up memories
wolna wola
inizia ad imparare
free will
wierny obraz
inizia ad imparare
faithful portrayal
żelazna wola
inizia ad imparare
iron will
oddany
inizia ad imparare
devoted
drobna postura
inizia ad imparare
diminutive stature, lack of height
skinąć głową z aprobatą
inizia ad imparare
nod in approval
wymazywać z pamięci wspomnienia
inizia ad imparare
blot out memories
mieć ciężko, doznawać trudności
inizia ad imparare
face hardships
prostolinijność
inizia ad imparare
fortright manner
okazała postura
inizia ad imparare
imposing stature
zagracony
inizia ad imparare
cluttered
wzruszony
inizia ad imparare
touched
pochlebiać
inizia ad imparare
flatter
postawić na swoim
inizia ad imparare
put one's foot down
nawet nie mrugnąć okiem
inizia ad imparare
not bat an eyelid
posiadać
inizia ad imparare
possess
imponująca wysokość
inizia ad imparare
lofty heights
potrzebować aprobaty
inizia ad imparare
require approval
dostrzegać w ludziach dobro
inizia ad imparare
see the best in people
wyjątkowo dużo czegoś
inizia ad imparare
more than one's fair share
pozbawiony zmysłu praktycznego
inizia ad imparare
impractical
robić dobrą minę do złej gry
inizia ad imparare
put on a brave face
podeszły wiek
inizia ad imparare
ripe old age
nierozerwalna więź
inizia ad imparare
tie that is unbreakable
więź
inizia ad imparare
bond
zmienia się i ewoluuje
inizia ad imparare
shifts and evolves
podtrzymać
inizia ad imparare
sustain
wesprzeć i docenić
inizia ad imparare
back and appreciate
wady
inizia ad imparare
shortcomings
złożony
inizia ad imparare
complex
bezwarunkowo
inizia ad imparare
unconditionally
uraza
inizia ad imparare
resentment
zazdrosny
inizia ad imparare
envious
wciągająca narracja
inizia ad imparare
a captiving narrative
wierny
inizia ad imparare
faithful
fascynująca historia
inizia ad imparare
a compelling story
uprzywilejowane pochodzenie
inizia ad imparare
privileged background
zaakceptować pomysł
inizia ad imparare
to condone the idea
ostrzeżenie przed czymś
inizia ad imparare
spoiler alert
zaproponować swój wgląd
inizia ad imparare
offer your insight
wychwalać kogoś
inizia ad imparare
to sing sb praises
dotknięty biedą
inizia ad imparare
poverty-stricken
aspekt czegoś
inizia ad imparare
facet of sth
obraz/ przedstawienie czegoś
inizia ad imparare
portrayal of
więź pomiędzy
inizia ad imparare
bond between
utożsamiać się z
inizia ad imparare
associate with
zmagać się z
inizia ad imparare
faced with
wspierać, popierać
inizia ad imparare
stand by
liczyć na
inizia ad imparare
count on
zwierzać się komuś
inizia ad imparare
confide in somebody
spokój wewnętrzny
inizia ad imparare
equanimity
rodzina dwupokoleniowa
inizia ad imparare
nuclear family
dozgonna przyjaźń
inizia ad imparare
undying friendship

Devi essere accedere per pubblicare un commento.