Tlenek azotu – podstawowe pytania i odpowiedzi

 0    11 schede    EBiS
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jakimi cechami odznacza się NO?
inizia ad imparare
Jest to bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku, toksyczny gaz.
Od dostępności jakich związków uzależniona jest aktywność NOS w komórkach zwierząt i człowieka?
inizia ad imparare
NADPH, mononukleotydu flawinowego (FMN), dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), tetrahydrobiopteryny (BH4), kamoduliny oraz tlenu cząsteczkowego.
U jakich organizmów fotosyntetyzujących zidentyfikowano białko o aktywności enzymatycznej podobnej do NOS?
inizia ad imparare
U zielenic Ostreococcus tauri.
Jakie są produkty redukcji nitrozoglutationu w reakcji katalizowanej przez reduktazę nitrozoglutationu?
inizia ad imparare
Amoniak i utleniona forma glutationu.
Jaki związek jest substratem reakcji katalizowanej przez reduktazę azotanową (NR), która prowadzi do powstawania NO?
inizia ad imparare
Substratem tej reakcji są jony azotynowe (NO2-).
Jakie izoformy NOS występują w komórkach ssaków?
inizia ad imparare
nNOS – neuronalna, eNOS- endotelialna, iNOS – indukowalna.
Jakie są dwie najważniejsze modyfikacje potranslacyjne białek wywoływane przez NO?
inizia ad imparare
S-nitrozylacja cysteiny i nitracja tyrozyny.
W jakich procesach fizjologicznych u roślin obserwuje się współdziałanie auksyn i NO?
inizia ad imparare
Reakcja grawitropowa korzenia, wzrost korzenia, tworzenie włośników, tworzenie korzeni przybyszowych.
Jakie wtórne przekaźniki informacji uczestniczą w szlakach sygnałowych uruchamianych przez NO?
inizia ad imparare
cGMP i Ca2+
Hormon roślinny współdziałający z NO i H2O2 podczas regulacji ruchów aparatów szparkowych to:
inizia ad imparare
Kwas abscysynowy (ABA).
W jakich organellach komórkowych zachodzi u roślin biosynteza NO?
inizia ad imparare
W: peroksyzomach, chloroplastach, mitochondriach, plazmolemie korzeni, cytoplazmie.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.