TOEFL - Vocabular pentru studii 76 - 100

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
gymnasium
abbr. gym
Students usually go to the gymnasium in the evening.
inizia ad imparare
sală de sport
Studenții merg de obicei la sala de sport seara.
intellectual property
Copyright protects intellectual property from plagiarism.
inizia ad imparare
proprietate intelectuală
Dreptul de autor protejează proprietatea intelectuală de plagiat.
internship
UNICEF offers many international internship programs.
inizia ad imparare
stagiu
UNICEF oferă multe programe internaționale de stagiere.
keep grades up
Mary is trying to keep her grades up.
inizia ad imparare
a menține notele mari
Mary încearcă să-și mențină notele înalte.
laboratory
informal - lab
The laboratory specialists will determine whose DNA is it.
inizia ad imparare
perioadă academică dedicată experimentelor științifice sau cercetării
Specialiștii de laborator vor stabili a cui e ADN-ul.
grant
The government offers over 100 grants for talented students.
inizia ad imparare
grant, ajutor financiar
Guvernul oferă peste 100 de burse pentru studenți talentați.
handout
The handout includes the list of textbooks for the course.
inizia ad imparare
document care include detalii despre curs (examen, bibliografie etc.); fișă
Fișa cursului include lista manualelor necesare.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"TOEFL - Vocabular pentru studii"
(Un totale di 150 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.