top 1000 PL-DE

 0    153 schede    igorsikonczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wyjeżdżać (np. goście z hotelu)
on wyjeżdza / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
abreisen
reist ab / reiste ab / ist abgereist
nieobecny
inizia ad imparare
abwesend
mrówka
inizia ad imparare
die Ameise \ die Ameisen
przyjemny
inizia ad imparare
angenehm
zatrzymywać (np. samochód)
on zatrzymuje / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
anhalten
hält an / hielt an / hat angehalten
przybycie
inizia ad imparare
die Ankunft \ Ankünfte
przyjmować
on przyjmuje / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
annehmen
nimmt an / nahm an / hat angenommen
biedny
biedniejszy / najbiedniejszy
inizia ad imparare
arm
ärmer / am ärmsten
znakomity
inizia ad imparare
ausgezeichnet
oprócz
inizia ad imparare
außer
nadzwyczaj \ skrajnie
inizia ad imparare
äußerst
na pamięć
inizia ad imparare
auswendig
wkrótce
wcześniej / najwcześniej
inizia ad imparare
bald
eher / am ehesten
ławka
inizia ad imparare
die Bank / die Bänke
płacić gotówką
inizia ad imparare
bar bezahlen
niedźwiedź
inizia ad imparare
der Bär / die Bären
rozróżniać
inizia ad imparare
unterscheiden
rozpoznać
inizia ad imparare
erkennen
broda
inizia ad imparare
der Bart / die Bärte
drzewo
inizia ad imparare
der Baum / die Bäume
znaczyć / oznaczać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
bedeuten
bedeutet / bedeutete / hat bedeutet
skończyć / zakończyć
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
beenden
beendet / beendete / hat beendet
zacząć (się)
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
beginnen
beginnt / begann / hat begonnen
noga / kość
inizia ad imparare
das Bein / die Beine
dostać / otrzymywać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
bekommen
bekommt / bekam / hat bekommen
gotowy
inizia ad imparare
bereit
dotykać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
berühren
berührt / berührte / hat berührt
odwiedzać / uczęszczać (do szkoły)
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
besuchen
besucht / besuchte / hat besucht
modlić się (do Boga)
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
beten (zu Gott)
betet / betete / hat gebetet
przyglądać się / oglądać / traktować (jako)
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
betrachten
betrachtet / betrachtete / hat betrachtet
znaczny / pokaźny
pokaźniejszczy / najpokaźniejszy
inizia ad imparare
beträchtlich
beträchtlicher / am beträchtlichsten
poruszać / wprawiać w ruch
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
bewegen
bewegt / bewegte / hat bewegt
pszczoła
inizia ad imparare
die Biene / die Bienen
iść do łóżka (spać)
inizia ad imparare
zu Bet gehen
krew
inizia ad imparare
das Blut
potrzebować
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
brauchen
braucht / brauchte / hat gebraucht
łamać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
brechen
bricht / brach / hat gebrochen
szeroki
inizia ad imparare
breit
hamulec
inizia ad imparare
die Bremse / die Bremsen
grunt / ziemia / dno / spód
inizia ad imparare
der Boden / die Böden
przynosić
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
bringen
bringt / brachte / hat gebracht
koperta /na list/
inizia ad imparare
der Briefumschlag / die Briefumschläge
studnia / fontanna
inizia ad imparare
der Brunnen / die Brunnen
pierś
inizia ad imparare
die Brust / die Brüste
szczotka
inizia ad imparare
die Bürste / die Bürsten
kciuk
inizia ad imparare
der Daumen / die Daumen
sufit / koc / kołdra
inizia ad imparare
die Decke / die Decken
gruby
grubszy / najgrubszy
inizia ad imparare
dick
dicker / am dicksten
służyć
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
dienen
dient / diente / hat gedient
grzmot
inizia ad imparare
der Donner / die Donner
podwójne
inizia ad imparare
doppelt
wewnątrz
inizia ad imparare
drinnen / drin
własny
inizia ad imparare
eigen
wchodzić / wkraczać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
ein/treten
tritt ein / trat ein / ist eingetreten
żelazo
inizia ad imparare
das Eisen
łokieć
inizia ad imparare
der Ellbogen / die Ellbogen
wąski / ciasny
inizia ad imparare
eng
kaczka
inizia ad imparare
die Ente / die Enten
rozczarowany
inizia ad imparare
enttäuscht
pozwalać / zezwalać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
erlauben
erlaubt / erlaubte / hat erlaubt
osiągnąć
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
erreichen
erreicht / erreichte / hat erreicht
rozważać / rozważyć
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
erwägen
erwägt / erwog / hat erwogen
opowiadać o
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
erzählen über/von
erzählt / erzählte / hat erzählt
zdolny
zdolniejszy / najzdolniejszy
inizia ad imparare
fähig
fähiger / am fähigsten
winda
inaczej też:
inizia ad imparare
der Lift / die Lifte
der Aufzug / die Aufzüge
spadać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
fallen
fällt / fiel / ist gefallen
złapać / łapać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
fangen
fängt / fing / hat gefangen
wróg
inizia ad imparare
der Feind / die Feinde
wołowina
inizia ad imparare
das Rindfleisch
mucha
inizia ad imparare
die Fliege / die Fliegen
rzeka
inizia ad imparare
der Fluss / die Flüsse
nastąpić /follow/
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
folgen
folgt / folgte / ist gefolgt
dowód rejestracyjny
inizia ad imparare
der Fahrzeugschein / die Fahrzeugscheine
dokumenty
inizia ad imparare
Unterlagen
cecha / właściwość
inizia ad imparare
die Eigenschaft / die Eigenschaften
uzasadnienie
inizia ad imparare
die Begründung / die Begründungen
naprawdę modny
inizia ad imparare
gerade voll im Trend
uprawiać (sport)
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
treiben
treibt / trieb / hat getrieben
delikatny / wyśmienity / doskonale
wyśmienitszy / najwyśmienitszy
inizia ad imparare
fein
feiner / am feinsten
kontynuować
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
fortsetzen
setzt fort / setzte fort / hat fortgesetzt
ciąg dalszy nastąpi
inizia ad imparare
Fortsetzung folgt
obcy
inizia ad imparare
fremd
wesoły
inaczej też
inizia ad imparare
fröhlich
froh / lustig
wiosna
inizia ad imparare
der Frühling / die Frühlinge
lis
inizia ad imparare
der Fuchs / die Füchse
widelec
inizia ad imparare
die Gabel / die Gabeln
gęś
inizia ad imparare
die Gans / die Gänse
używać
inaczej też
inizia ad imparare
nutzen
anwenden / gebrauchen
pamięć (ludzka)
inizia ad imparare
das Gedächtnis / die Gedächtnise
pamięć (komputerowa)
inizia ad imparare
der Speicher
niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
die Gefahr / die Gefahren
niebezpieczny / grożny
inizia ad imparare
gefährlich
bagaż
inizia ad imparare
das Gepäck
pewnie,
pewnością, gewiss, inaczej
inizia ad imparare
z
też, sicher
burza, das
też, der
inizia ad imparare
Gewitter, inaczej
Sturm
zwykły / zwyczajny / zwykle
inizia ad imparare
gewöhnlich
za chwilę / zaraz / taki sam / ten sam
inizia ad imparare
gleich
powód
inizia ad imparare
der Grund / die Gründe
gardło
der Hals / die Hälse
inizia ad imparare
szyja
z jakiego powodu
inizia ad imparare
aus welchem Grund
twardy
inizia ad imparare
hart
jesień
inizia ad imparare
der Herbst
w dół / na dół
inizia ad imparare
hinunter
w górę / pod górę
inizia ad imparare
hinauf
co najwyżej
inizia ad imparare
höchstens
kura
inizia ad imparare
das Huhn / die Hühner
gdzieś / gdziekolwiek
inizia ad imparare
irgendwo
stulecie / wiek
inizia ad imparare
das Jahrhundert (die Jahrhunderte)
tamten
inizia ad imparare
jener
cielęcina
inizia ad imparare
das Kalbfleisch
czesać się
inizia ad imparare
sich kämmen
prawie wcale / ledwie
inizia ad imparare
kaum
prawie wcale nie spała
inizia ad imparare
Sie hat kaum geschlafen
piwnica
inizia ad imparare
der Keller
dzwonek
inizia ad imparare
die Klingel / die Klingeln
kolano
inizia ad imparare
das Knie / die Knie
przycisk / guzik
inizia ad imparare
der Knopf / die Knöpfe
kosz(yk)
inizia ad imparare
der Korb / die Körbe
krowa
inizia ad imparare
die Kuh / die Kühe
lodówka
inizia ad imparare
der Kühlschrank / die Kühlschränke
hałaś
inizia ad imparare
der Lärm
pusty
inizia ad imparare
leer
drabina
inizia ad imparare
die Leiter / die Leitern
kierownik
inizia ad imparare
der Leiter / die Leiter
uczyć sie vs uczyć kogoś
inizia ad imparare
lernen / lehren
miłość
inizia ad imparare
die Liebe / die Lieben
warga
inizia ad imparare
die Lippe / die Lippen
szminka / pomadka
die Lippenstifte
inizia ad imparare
der Lippenstift
dziura
inizia ad imparare
das Loch / die Löcher
łyżka (w tym: do herbaty / stołowa)
inizia ad imparare
der Löffel / die Löffel (Teelöffel / Esslöffel)
kłamca
inizia ad imparare
der Lügner / die Lügner
żołądek
inizia ad imparare
der Magen / die Mägen
północ (godzina)
inizia ad imparare
die Mitternacht
środkowy / średni
inizia ad imparare
mittlerer
księżyć
inizia ad imparare
der Mond / die Monde
jutro vs rano
inizia ad imparare
morgen / morgens (am Morgen)
igła
inizia ad imparare
die Nadel / die Nadeln
gwóźdź / paznokieć
inizia ad imparare
der Nagel / die Nägel (fingernagel)
nigdzie
inizia ad imparare
nirgendwo
uśmiechać się
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
lächeln
lächelt / lächelte / hat gelächelt
śmiać się
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
lachen
lacht / lachte / hat gelacht
sklep
inaczej też
inizia ad imparare
der Laden / die Läden
Geschäft
cichy
inaczej też
inizia ad imparare
leise
ruhig / still
kłamać / łżeć
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
lügen
lügt/ lügte / hat gelügt
prawojazdy
inizia ad imparare
der Führerschein / die Führerscheine
napełnić
inizia ad imparare
füllen
używać / stosować
inizia ad imparare
gebrauchen
wisieć / wieszać
inizia ad imparare
hängen
skóra
inizia ad imparare
die Haut / Häute
skóra (materiał)
inizia ad imparare
das Leder
podnosić
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
heben
hängt/ hing / hat gehangen
przynosić / sprowadzać
3 os / Imperfekt / Perfekt
inizia ad imparare
holen
holt / holte / hat geholt
rząd (np ławek)
inizia ad imparare
die Reihe

Devi essere accedere per pubblicare un commento.