Top 500 Engelse werkwoorden 351 - 400

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
leiden
de weg laten zien
Kun je me alsjeblieft naar het restaurant leiden? Ik weet niet waar het is.
inizia ad imparare
to lead
ook: to show the way
Can you please lead me to the restaurant? I don't know where it is.
focussen
Nadat je een donkere kamer binnenkom, hadden haar ogen hebben tijd nodig om zich te focussen.
inizia ad imparare
to focus
After entering the dark room, her eyes needed time to focus.
promoveren
Ik werd gepromoveerd en kreeg een loonsverhoging.
inizia ad imparare
to promote
I was promoted and got a pay rise.
vestigen
Ons bedrijf is gevestigd in New York.
inizia ad imparare
to base
Our company is based in New York.
geven
Kan je me meer informatie geven?
inizia ad imparare
to provide
Can you provide me with some extra information?
leiden
om in een richting te gaan of een resultaat te hebben
Leidt deze weg naar het meer?
inizia ad imparare
to lead
Does this road lead to the lake?
inclusief
Het prijs is inclusief gratis upgrade.
inizia ad imparare
to include
The price includes free upgrade.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 Engelse werkwoorden"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.