Typy sparametryzowane

 0    15 schede    qni
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Typy sparamtryzowanye
inizia ad imparare
pozwalają na tworze takich kas, interfejsow i metod, ktore bedą działa na różnych typach danych
przykład inicjalizacji klasy sprametryzowanej
inizia ad imparare
Klasa <typ> nazwa = new Klas<>();
Parametr w klasa sparametryzowanych
inizia ad imparare
nie może być typ prost int, doubles long, char
tworzenie generycznej klasy
inizia ad imparare
public class NazwaKlasy <NAZWA_TYPU, T> {private T polegeneryczne}
co zwraca generycznej klasy
inizia ad imparare
zwraca obiekt typu object
przypisanie klasy geneycznej do zminnej
inizia ad imparare
poprez jawne żutowanie int i = (int) klasa generycza. getwartosc();
deklaracja metody generycznych - przykład
inizia ad imparare
public static <T> void/typ nazwa metoda (T parametr
wybór metody generycznych prze jave
inizia ad imparare
jeżeli mamy dwie metody o tej same nazwię jedna jest generyczna druga ma określony typ jawa wybieże tą metodę z typewm jeżeli do metody podamy parametr tego typu
deklaracja nterfejus generycznych - przykład
inizia ad imparare
interface NazwaInterfej <I, T>{I nazwaMetody() T nazwaMetody}
Ograniczenie typów w generykach przykład
inizia ad imparare
public satatic nazwaMetod (ArriaLits<? super Klas> Typem może być tylko Klasa lub inna klasa ktora po niej dziedziczy
Ograniczenie typów w generykach pozwa
inizia ad imparare
pozwala na ograniczone dolnej granicy dziedzczeni
Ograniczenie typów w generykach T
inizia ad imparare
public satatic <T extend Klasa> nazwaMetod (ArriaLits<T> Typem może być tylko Klasa lub inna klasa ktora po niej dziedziczy
Ograniczenie typów w generykach
inizia ad imparare
public satatic nazwaMetod (ArriaLits<? extend Klas> Typem może być tylko Klasa lub inna klasa ktora po niej dziedziczy
Argument wieloznaczny (wildard) generyk przykład
inizia ad imparare
public satatic nazwaMetod (ArriaLits<?>
Argument wieloznaczny (wildard) generyk
inizia ad imparare
nie znamy typu parametru jaki przyjmie moetoda, kalsa, interfejs nie może zwrucić tego metoda tego typu musi to byc object

Devi essere accedere per pubblicare un commento.